Drilleopgaver

Brug drilleopgaver i matematik.

Omfang

De vedlagte opgaver kan anvendes, som den enkelte lærer synes, det passer ind i undervisningen. Opgaverne kan inddrages løbende, når der lige er lidt tid til det. Det er naturligvis også muligt at lave et længere forløb med drilleopgaver. 

Opgaverne i den vedhæftede fil er tiltænkt matematik d-niveau. 

Formål

I læreplanen afsnit 3.1 står ”Der lægges i undervisningen stor vægt på matematikkens anvendelse.” Hvis matematikundervisningen skal styrke kursisternes forudsætninger for aktiv medvirken i det demokratiske samfund, skal den indgå i en kontekst, der er relevant for dem. De skal have mulighed for at løse praktiske ofte åbne problemstillinger ved at inddrage begreber og metoder fra matematikken.

Drilleopgaverne kan ses som praktiskeproblemstillinger, der forhåbentlig kan bringe kursisternes forståelse af matematikken i spil. 

Materiale

Øverst i relaterede bilag ses eksempler på drilleopgaver anvedt på d-niveau. 

Her er endvidere tre eksempler på drilleopgaver anvendt i faget: 

1) Ved juletid ligger der i skålen på julebordet 1 meget stor appelsin med en radius på 5 cm, og 16 mandariner med en radius på 2,5 cm. Person A vælger appelsinen, og person B må så tage så mange mandariner, så han får samme mængde frugt (der skal i denne beregning ikke tænkes på skallen på frugterne). Spørgsmål: Hvor mange frugter må B tage?

2) Vi har i fællesskab købt en vaffelis, hvor isen er fyldt op til kanten på vaflen. Vælg evt selv højden og radius, hvis du finder det nødvendigt. Selvfølgelig skal vi dele isen, således at du får lov til at spise halvdelen af ismængden, og isen må ikke deles lodret, så man får to halve kegler.
Hvor langt ned må du spise?

3) For at spare på verdens ressourcer vil videnskaben nu fremavle et menneske i halv størrelse.
Personen de tager udgangspunkt i er 180 cm høj og vejer 80kg. Hvor meget kommer personen, der proportionsmæssigt kommer til at ligne udgangspunktet, veje?

Evaluering

Kursisterne kan fremlægge deres svar på klassen.

Opgaverne er del af Karsten Weisse, VUC Frederiksberg