Elevernes alsidige udvikling

Den danske folkeskole er båret af et dobbelt formål, der kombinerer hensyn til faglighed og alsidighed.
Elever arbejder med computere

Det fremgår af folkeskolens formålsparagraf, at folkeskolen i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder og skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling.

Elevens alsidige udvikling beror fx på, at eleven oplever at have kontrol over egen situation i skolen, at være engageret i undervisningen, at kunne udfordre og bruge sine styrker og læringsmåder, at bidrage til skolen og meget andet.

Alsidig udvikling øger sandsynligheden for, at eleven får lyst til at lære mere, at eleven udnytter sine læringspotentialer, og at eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng.

Elevens lyst til at lære mere

Lyst er en grundlæggende drivkraft i at udvikle sig og lære. I skolen må kravene om at lære ikke være en modsætning til lysten til at lære. Kravene skal stimulere elevernes lyst til lære. Elever bliver dygtigere af at være engagerede og initiativrige i skolen. Lyst til at lære mere er en forudsætning for elevernes alsidige udvikling i skolen.

Underviser med guitar foran elever

Elevens mulighed for at lære på forskellige måder

Elevens faglige og personlige kompetencer er gensidige forudsætninger. Den enkelte elevs forståelse af egne, individuelle forudsætninger, og hvordan disse bedst bringes i spil, er afgørende for udbyttet af undervisningen. Planlægningen, gennemførelse og evaluering af undervisning må derfor tage højde for elevernes forskelligheder og skabe mulighed for forskelligartede og differentierede læreprocesser.

Elevens mulighed for at lære sammen med andre

I skolen er det afgørende, at eleverne har gode sociale relationer – både til hinanden og til de voksne. Ved at føle sig som del af et større fællesskab vil barnet og den unge blive mere inspireret til læring. Det er afgørende, at eleven lærer at indgå i og bidrage aktivt til forskellige sociale fællesskaber.

Læringsaktiviteter og inspiration

En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Elever arbejder med computere

It i undervisningen

Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.
IogE,

Innovation og entreprenørskab

Introduktion til det tværgående tema Innovation og entreprenørskab, forslag til aktiviteter og eksempler fra hverdagen.