Erfaringer og gode råd

Bliv inspireret af eliteidrætselever, skoleledere med flere, som fortæller, hvordan de arbejder med at skabe balance mellem skolen og eliteidrætten.

Her kan du få et indblik i de erfaringer, som elever, lærere, skoleledere, trænere og kommunale konsulenter har gjort i arbejdet med at få skoledag, trivsel og eliteidrætstræning til at balancere. Hør hvilke muligheder, der kan medvirke til at skabe en god balance mellem skole og idræt.

 

Herunder finder du film som kan inspirere til at I som skole kan være med til at skabe fleksible rammer, synlig struktur og en god dialog om balancen mellem skole og idræt. 

Hør hvordan skoleleder Rikke Michan oplever idrætseleverne som en ressource for Bakkegårdsskolen, og hvordan det kræver fleksible løsninger at have eliteidrætselever på skolen.

Hør hvordan Bakkegårdsskolens idrætskoordinator Nick Christensen inddrager elevernes motivation og sikrer tæt kontakt til eleven gennem løbende dialog. 

I denne film møder du Asta, som er idrætselev på Bakkegårdsskolen i Gentofte.
Hør hvordan hun takler udfordringerne ved at være idrætselev i dialog med skole, klub og forældre.

 I denne film møder du Amalie, som er idrætselev på Bakkegårdsskolen i Gentofte.
Hør hvordan hun får hjælp til at skabe en balance mellem skole og idræt.

Hvordan skaber Frederik Godthjælp balance mellem skole og idræt?
Hør ham fortælle om, hvordan han får hjælp af skolen til at klare træning og skolearbejde.

Det er vigtigt med forældreopbakning, når der skal skabes balance mellem skole og idræt. Hør Bo Godthjælp fortælle, hvilken rolle han har som forældre til en eliteidrætsudøver.

Allan Kjærsgaard, cheftræner i Greve karateklub fortæller om hans oplevelser med samarbejdet med forældre og skole, og pointerer vigtigheden i en god dialog.