Erhvervsskoler - Demokrati under udvikling

På denne side finder du inspirationsmateriale til erhvervsskoler om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Under ’VEJLEDNING OG INFORMATION’ finder du en vejledning til planlægning og udførelse samt dialogredskaber og forskerartikler. Nedenfor findes inspirationsmaterialer fordelt inden for følgende ’TEMAER’: Demokratiske fællesskaber, Den demokratiske samtale, Demokratisk deltagelse, Demokratiske handlekompetencer samt Kildekritik og kritisk refleksion.

VEJLEDNING OG INFORMATION

Her finder du vejledning og inspiration til arbejdet med kampagnen og temaugen om demokrati.

Symbol generel vejledning

Vejledning og planlægning

Her finder du lærervejledning og forslag til, hvordan en temadag eller en samlet temauge kan sammensættes med afsæt i materialerne fra "Demokrati under udvikling".
Materialesamling

Materialesamling

Til inspiration finder du her en oversigt over øvrige eksisterende materialer med fokus på bl.a. demokrati og medborgerskab.
Dialogredskaber symbol

Dialogredskaber

Dialogredskaber til håndtering af modstand og uenighed – målrettet det undervisende personale.
Forskerartikler

Forskerartikler

Her kan du dykke ned i en række forskerartikler, der sætter spot på det vi ved om fællesskab, demokrati og medborgerskab i en dansk uddannelseskontekst. Artiklerne henvender sig til undervisere på tværs af forskellige uddannelsesområder.

TEMAER

Du kan finde forskellige temaer her, som består af læringsaktiviteter og undervisningsforløb.

Elever ligger i rundkreds

Demokratiske fællesskaber

Dette tema handler om samfundets fællesskaber samt de fællesskaber eleverne til dagligt indgår i og er en del af. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med kompromiser og fælles beslutningsprocesser. Her ved brug af rollespil med fokus på arbejdspladsen, som særligt fællesskab ved hjælp af cases eller ved at invitere en lokal forening på besøg.
En gruppe drenge arbejder sammen

Den demokratiske samtale

Dette tema introducerer frihedsrettigheder og hvad rettighederne betyder for elevernes eget liv og for vores demokrati. Her sættes der fokus på den demokratiske samtale og elevernes evne til at lytte og sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Under temaet finder du inspirationsmateriale til arbejdet, som blandt andet tager afsæt i dogmeregler for god debatkultur, samtale- og lytteøvelser samt arbejdet med en kort film omhandlende demokratisk samtale.
Lærer giver instrukser til sin klasse

Demokratisk deltagelse

Dette tema fokuserer på elevernes rettigheder og indflydelsesmuligheder. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan gøre sig erfaringer med at påvirke deres omgivelser, opnå viden om deres indflydelsesmuligheder såvel som at få indsigt i betydningen af kompromisser. Materialet indeholder blandt andet opgaver vedrørende at formulere mål såvel som at prioritere ressourcer.
Lærer lytter til en gruppe elever

Demokratiske handlekompetencer

Dette tema sætter fokus på elevernes mulighed for at danne deres egen mening og gøre deres stemme gældende. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan elevernes holdninger kan sættes i centrum via deltagelse i ’Demokratiets dag’, som er arrangeret i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd. En dag hvor eleverne får lejlighed til at møde og spejle sig i jævnaldrende ungdomspolitikere.
Papirer og computer

Kildekritik og kritisk refleksion

Dette tema sætter fokus på dét at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og hvor eleverne får deres nyheder fra.Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med kritisk refleksion, kildekritik og de udfordringer som muligheder, der opstår med udbredelsen af sociale medier.

SÆT DIT AFTRYK - PROJEKTARBEJDE

Sæt dit aftryk

Vejledning til Sæt dit aftryk

'Sæt dit aftryk' handler om at styrke elevernes aktive medborgerskab, gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet og øge deres demokratiske handlekompetencer ved at sætte et aftryk på deres lokalmiljø.
Sæt dit aftryk

Session 1: Valg af område

I første session af Sæt dit Aftryk skal eleverne vælge det område, som de vil fokusere på – det område, som de ønsker at sætte deres aftryk på i lokalmiljøet. Eleverne skal brainstorme både individuelt og i grupper. Herefter skal hele klassen i fællesskab vælge det område, som de vil arbejde videre med. Dermed vil denne session også fokusere på elevernes evne til at argumentere for deres holdninger.
Sæt dit aftryk

Session 2: Undersøgelse og udarbejdelse af problemstilling

I anden session af Sæt dit aftryk får eleverne mulighed for at arbejde videre med deres udvalgte område. Eleverne får tid til at undersøge området og ud fra deres undersøgelse formulere en problemstilling.

Emneord