eTwinning i børnehaven

Der er et stigende fokus på, at børnehaver også kan samarbejde med børnehaver og skoler i andre lande.

For at inspirere børnehaver i Danmark til at bruge eTwinning til at komme i gang med internationalt samarbejde er der produceret en række moduler på EMU.

eTwinning i børnehaven (8)

I denne pakke er der samlet en række EMU-moduler, der omhandler brug af eTwinning i børnehaven. Læs fx eTwinning-ambassadør Karina Tougaard Poulsens fine beskrivelse af et projekt med en norsk børnehave.

Derudover er der et modul, der kort beskriver andre muligheder for børnehaver samt to moduler, der fortæller om de to eTwininng-ambassadører for dagtilbudsområdet: Karina Tougaard Poulsen og Kasper Madsen.

eTwinning - også i børnehaven - indledende fase

eTwinning i børnehaven
© Karina Tougaard Poulsen
I det andet modul kan du læse om, hvordan projektet blev præsenteret for børnene. Karina Tougaard Poulsen beskriver også, hvordan hun bevidstgør børnene om problematikker omkring det at tage billeder af andre - og dele disse med andre.

eTwinning - også i børnehaven - projektets udvikling

eTwinning i børnehaven
© Karina Tougaard Poulsen
I det tredje modul beskrives selve projektet. Karina Tougaard Poulsen beskriver bl.a., hvordan børnene i løbet af projektet bliver bevidste om forskellen i kultur og sprog, både i forhold til de norske børn, men også i forhold de forskellige nationaliteter, der er i børnehaven.

eTwinning - også i børnehaven - erfaringer og udbytte

eTwinning i børnehaven
© Karina Tougaard Poulsen
I det fjerde og sidste modul beskriver Karina Tougaard Poulsen meget indgående, hvad hun og børnene har fået ud af at deltage i et eTwinning-projekt. Der er mange gode overvejelser, som også lærere i grundskolens mindste klasser kan blive inspireret af.

eTwinning - også i børnehaven

eTwinning i børnehaven
© Karina Tougaard Poulsen
Dette er eTwinning-ambassadør Karina Tougaard Poulsens hele beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med eTwinning i en børnehave. Beskrivelsen kan også læses i fire mindre dele i de øvrige moduler i denne pakke - "eTwinning i børnehaven".

eTwinning i dagtilbud

Dagtilbud
© John Kraaer
Det er en oplagt mulighed for institutioner fra dagtilbudsområdet at deltage i eTwinning

Vis alle Vis færre

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Maren Pilegård Andersen fra Videncenter for Integration, Børn og Unge i Vejle Kommune (VIFIN) om, hvorfor dagtilbud bør engagere sig i det internationale uddannelsessamarbejde, og hvordan de kommer i gang. (Styrelsen for Videregående Uddannelser, 1/7-2016)