EU set med unge øjne

Et magasin til elever og en lærervejledning, målrettet 8.-9. klasse. Materialet er bygget op af problemstillinger til diskussion, og de ledsages af kilder, - både jævnaldrende, eksperter og politikere.(Kilde: Europabevægelsen).

Målgruppe:

‘EU set med unge øjne’ er en publikation primært rettet mod grundskolens 8. og 9. klasse.

Fælles Mål:

Materialet er lavet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets forenklede fælles mål for samfundsfag under EU og Danmark:
Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske problemstillinger i forhold til EU.
Eleven har viden om politiske problemstillinger inden for EU.
Foruden disse to mål rammer materialet også en mængde andre mål under samfundsfag og også historie og geografi. Disse mål gennemgåes i præsentationen af de respektive temaer længere nede i denne introduktion. Du finder de specifikke mål under lektionerne.

Tematisk tilgang:

Elevbogen er inddelt i fire temaer og har desuden en ordbog på næstsidste side. Temaerne er tænkt til at kunne bruges på flere forskellige måder, og ikke nødvendigvis kronologisk.

Problematiserende tilgang:

Alle temaerne er formuleret som spørgsmål. Målet er at lægge op til diskussion i klassen. 

Forenklede Fælles Mål

Samfundsfag
8. - 9. klasse
Politik (obligatorisk)
EU og Danmark (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan redegøre for samspil mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark (vejledende mål)
Eleven har viden om hovedtræk i EU's udvikling og beslutninger i EU (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske problemstillinger i forhold til EU (vejledende mål)
Eleven har viden om politiske problemstillinger inden for EU (vejledende mål)

Emneord