Grønlands demografi

Grønland har ca. 56.000 indbyggere og i Danmark bor der omkring 15.000 med grønlandsk baggrund. Her ses på demografi og levevilkår.
Grønlands samlede befolkning
© Laust Wium Olesen

Grønlands samlede befolkning 1901-2017

Demografi

Grønlands demografi er ændret kolossalt gennem det 20. århundrede, fra en befolkning på ulandsniveau omkring 1900 - der var ca. 11.000 indbyggere - gennem en moderniseringsperiode efter 2. verdenskrig frem til nutiden, hvor befolkningsstrukturen nærmer sig et iland - med ca. 56.000 indbyggere.

Nedenfor ses, hvor hurtigt fødselstallet faldt fra det meget høje niveau i 1960'erne til under det halve i 1970'erne. 1960'er-børnene fik selv børn i 1990'erne, hvilket igen gav en stigning i fødselstallet.

Befolkningsbevægelser 1950-2016
© Laust Wium Olesen

Befolkningsbevægelser 1950-2016

Grønlands befolkning er i tilbagegang, og befolkningen ældes. Det ses bl.a. på den svagt stigende kurve for dødsfald. Endvidere af de nedenfor viste befolkningspyramider. Endvidere har der de seneste år været en stor negativ nettomigration. Se siden Ældrebyrder i rigsfællesskabet?

Der er stadig problemer med middellevetiden, især unge mænd har en overdødelighed. Fertiliteten er faldet under reproduktionsniveauet. Læs befolkningsfremskrivningen 2013-2040.

Af Grønlands ca. 56.000 indbyggere bor kun ca. 8000 udenfor byerne. Kun hovedstadskommunen har en lille fremgang, bygdernes folketal er faldet til ca. 7500. Se mere hos Grønlands Statistik.

Grønlands befolkningsstruktur 1990-2016
© Laust Wium Olesen

Grønlandske befolkningspyramider

Grønlændere i Danmark

Et resultat af Rigsfællesskabet er, at der dels lever en betragtelig del grønlandsk fødte i Danmark, dels er bosat en del danskere i Grønland (ca. 10 % af befolkningen). Faktisk svarer de i Danmark boende 15.000 grønlændere til ca. en fjerdedel af alle grønlændere. Bemærk stigningen i antallet af grønlændere og færinger i Danmark. Se også den særskilte problemstilling om grønlændernes forhold i Danmark, der belyses i en ny rapport fra oktober 2015 skrevet af Institut for Menneskerettigheder.

Færinger i Danmark afviger fra grønlændere i Danmark
© Laust Wium Olesen, Statistikbanken

Der bor godt 15.000 grønlændere i Danmak, ca. 60 % af dem er kvinder. Til sammenligning tal fra Færøerne. Udsvingene for Færøerne forklares i temaet om Færøerne i Rigsfællesskabet. Kilde Statistikbanken.

Ideer til undervisningen (STX, HF og GSK)

Geografi/naturgeografi:

Befolkningsudvikling, migration internt i Grønland, emigration til Danmark, immigration fra Danmark. Levestandard Grønland - Danmark, forklar forskelle. Sammenlign med Færøerne.

Relaterede links

Hovedkilden til Grønlands befolkning og erhverv mm. Konstruer egne statistikker i Statistikbanken eller hent flere gennemarbejdede rapporter.
En guldbrube af information. Dog skal nogle data efterbehandles lidt i et regneark, inden man kan producere fornuftige grafer.
Rapport med de klassiske demografiske komponenter, middellevetid, fertilitet, vandringer etc.
Rapporten: »Hvordan går det? Folkesundhed i Grønland 2014« kan læses på www.peqqik.gl
God oversigt over Grønlands befolkning og økonomi.
Rapport fra Institut for Menneskerettigheder om grønlænderes forhold i Danmark, oktober 2015
Her kan man hente befolkningspyramider.