Grundforløbsprøven

Informationer om grundforløbsprøven, eksempler på materialer og nationale standarder fra forskellige uddannelser.
Close-up gul væg, kvinde

Grundforløbet på erhvervsuddannelserne afsluttes med en grundforløbsprøve.   

  

Om de nationale standarder

Der skal udarbejdes fælles nationale standarder for grundforløbsprøven på hver enkelt erhvervsuddannelse. Den fælles standard skal sikre, at alle de elever, der består grundforløbsprøven, har opnået et ensartet minimumsniveau og opfylder de faglige krav, der i den enkelte uddannelse er fastsat som adgangskrav til skoleundervisningen i hovedforløbet.

For at understøtte skolernes arbejde med at beskrive fælles standarder, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en skabelon, som skolerne kan anvende. Skabelonen skitserer de elementer, den skolerne kan anvende i arbejdet med en fælles standard. 

Skabelonen indgår som bilag 3 i styrelsens brev af d. 6. juni 2016.

Når den fælles standard for grundforløbsprøven i en uddannelse er udfærdiget, skal prøveforløbet beskrives i den enkelte skoles lokale undervisningsplan. Det skal ske i skabelonen til det uddannelsesspecifikke fag og efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

Eksempler på standarder

Nedenfor kan du finde eksempler på disse standarter, samt supplerende materiale til grundforløbsprøven for nogle erhvervsuddannelser. 

Skolerne, som udbyder uddannelserne, har i fællesskab udarbejdet en standart for indhold og niveau grundforløbsprøven, jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

  

 

Buschauffører i kollektiv trafik

Materialer 

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

Læs mere Vis mindre

Detail

Materialer  

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

Læs mere Vis mindre

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

  

Materialer  

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

Læs mere Vis mindre

Event

Materialer  

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

Læs mere Vis mindre

Handelsuddannelse

Materialer  

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

Læs mere Vis mindre

Karosseriuddannelsen

Materialer  

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

  

Læs mere Vis mindre

Kontoruddannelse

Materialer  

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende: 

Læs mere Vis mindre

Lager- og terminaluddannelsen

   

Materialer     

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

 

Læs mere Vis mindre

Lastvognsmekanikeruddannelsen

Materialer  

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

 

  

Læs mere Vis mindre

Mureruddannelsen  

Materialer   

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

Demo-opgaver, kan anvendes til information rettet mod eleverne, forud for prøven:

 

Læs mere Vis mindre

Personvognsmekaniker

  

Materialer      

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

24 praktiske opgaver

På Materialeplatformen finder du seks opgaver inden for hvert af de fire arbejdsområder. 

  • Styretøj
  • Bremser
  • Motor
  • El

Materialerne er kun tilgængelige for lærere på Materialeplatformen (brug UNI-login).

Link til 24 opgaver på Materaleplatformen

  

  

Læs mere Vis mindre

Træfagenes Byggeuddannelse 

Materialer     

Som led i standarden er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

  • Beskrivelse af grundforløbsprøven
  • Fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøvens mundtlige del
  • Fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøvens praktiske del
  • Eksempel på praktisk grundforløbsprøve

Hent alle materialerne i et´ samlet dokument

  

  

Læs mere Vis mindre

Vejgodstransportuddannelsen

 

  

Materialer  

Som led i standarten er der udarbejdet en række materialer til prøven. Materialerne består af følgende:

  

Læs mere Vis mindre

Relaterede filer

Brev til Erhvervsskoler og faglige udvalg om grundforløbsprøven fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (6. juni 2016).