Grundloven - alle loves moder

Grundloven er alle loves moder. I dette modul får du forslag til undervisningen, historie, video og links til relevante undervisningsforløb.

Grundloven - kort fortalt

                 

Op igennem første halvdel af 1800-tallet blev kravet om folkestyre stedse stærkere. 1848 døde den gamle konge, og et oprør i Holsten brød ud. De to ting skabte uroligheder i København. Disse uroligheder kulminerede i Borgerrepræsentationens demonstrationstog til den nye konge, Frederik 7., der lovede at indføre folkestyre. Samme år var der så valg til Den grundlovgivende Rigsforsamling, der i 1849 vedtog grundloven. Danmarks første grundlov blev vedtaget 1849, og dermed havde Danmark fået folkestyre.                     

Danmarks Riges Grundlov er i sin nuværende form vedtaget den 5. juni 1953. Men i sine hovedtræk går lovteksten tilbage til 1849, da Den Grundlovgivende Rigsforsamling vedtog loven som udtryk for landets overgang fra enevælde til demokrati. Den havde oprindelig 100 paragraffer, men er nu strammet sammen til 89. Af disse er omkring 60 identiske med bestemmelser i den oprindelige junigrundlov, syv andre paragraffer

Nogle af Grundlovens vigtigste bestemmelser.

 • Regeringsformen er indskrænket monarkisk.
 • Lige og almindelig valgret til Folketinget.
 • Foreningsfrihed.
 • Trosfrihed.
 • Mødefrihed.
 • Trykkefrihed.
 • Ejendomrettens ukrænkelighed.
 • Personens ukrænkelighed.
 • Retten til understøttelse for den fattige.
 • Almindelig værnepligt.
 • Adskillelse af doms- og politimyndighed.
 • Offentlige mundtlige retsforhandlinger

Diverse materialer og links

Den 5. juni 1849 underskrev Kong Frederik 7. Danmarks første grundlov og dermed starten på demokratiet. Men demokratiet var kun for de få. Se hvordan Grundloven har ændret sig igennem tiden.
Stort tema på DR Skole
Hent som PDF eller bestil trykt.
Find forslag undervisning der rammesætter Grundloven. Lav et rollespil, lad eleverne udarbejde deres egen grundlov eller sæt fokus på "hvem skal nu bestemme".
Vælg mellem flere forskellige - med forskelligt fokus, fx magt eller demokrati. Forskellig varighed.