Hvordan lærer eleverne 21 skills på den fede måde?

Indtryk fra Danmarks Læringsfestival: Blogindlæg fra folkeskolen.dk v. Tine Lund, lærer, eTwinning-ambassadør og formand for Tysklærerforeningen i Grundskolen - og video lavet af lærer og eTwinning-ambassadør Birgitte Herrmann.

I forbindelse med Danmarks Læringfestival deltog 140 lærere fra 25 lande i et særligt internationalt spor, der arbejdede med det 21. århundredes kompetencer i et internationalt perspektiv.

Tine Lund skriver bl.a. i sit blog-indlæg på folkeskolen.dk:

"Danmarks Læringsfestival summer i år af de europæiske sprog, mens 140 deltagende lærere fra 25 lande sammen prøver at blive klogere på spørgsmålet.

 Hvad er den fede måde?

Udgangspunktet er at arbejde med projekter, hvor eleverne både engageres, arbejder hårdt i teams, bliver mere selvstændige, lærer en masse, arbejder med innovation, teknologi og samarbejde ud fra en problembaseret arbejdsmetode. Grupperne fremlægger arbejdet og deres løsningsforlag i dokumentation og produkt via en pitch for andre.

Det koncept kender vi fra CRAFT, der på læringsfestivalen afholder DM i digitale skills . Jeg var rundt som dommer i konkurrencen for andet år og det er utroligt dejligt at se og høre, hvad den arbejdsform kan gøre for elevernes engagement og læring.

Det bliver spændende at se den slags projekter også på tværs af landegrænser med skoler i netværk i eTwinning. Det kan virkelig gøre noget andet for samarbejdsdelen, der kommer til at involvere sprog og kommunikation på en helt anden måde i vores digitale tidsalder.

Som jeg ser initiativet, giver det et nyt spændende fokus for CRAFT herhjemme med en fremmedsproglig kommunikativ dimension også, og samtidig giver det en mulighed for i eTwinning-regi at arbejde mere bevidst med 21st skills."

Læs hele blog-indlægget ved at følge linket øverst.

Herunder ses en lille video på cirka tre minutter – sammensat af fotos taget af eTwinning-ambassadør Birgitte Herrmann.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Tema