Inspiration til at arbejde med Åben skole

EVA – Danmarks evalueringsinstitut har udarbejdet inspirationskataloget: Åben skole. Inspirationskataloget præsenterer erfaringer fra seks kommunale udviklingsprojekter med den åbne skole. Inspirationskataloget henvender sig til kommuner, skoler og eksterne læringsmiljøer med konkrete eksempler og gode råd til de enkelte målgrupper.

Formålet med rapporten er at dokumentere og synliggøre udfordringer og gode erfaringer fra seks udviklingsprojekter, som har modtaget støtte fra Kulturministeriets og Undervisningsministeriets pulje Åben skole – lokale samarbejder og national videndeling for at understøtte arbejdet med den åbne skole.

Inspirationskataloget rummer en række anbefalinger vedr. arbejdet med den åbne skole inden for seks temaer:

 1. Hvorfor arbejde med åben skole?
 2. Organisering af samarbejdet I den åbne skole.
 3. Samarbejdet om at forberede undervisningen I den åbne skole.
 4. Samarbejdet om at gennemføre undervisningen I den åbne skole.
 5. At dele viden om og erfaringer med den åbne skole.
 6. Betydningen af de fysisk rammer I den åbne skole.

Anbefalingerne er samlet i oversigtsform på side 8 og 9 i kataloget 

Til anbefalingerne er der opstillet gode råd til flere målgrupper.

Gode råd til forvaltningen

 • Som forvaltning kan I bidrage med styring fra centralt hold, der åbner muligheder og tegner en retning for samarbejdet mellem skoler og eksterne læringsmiljøer.

 • En central tovholder i kommunen kan være et vigtigt aktiv, så skoler og eksterne lærings-miljøer har én at henvende sig til med spørgsmål om de udfordringer, aktørerne har svært ved at løse selv.

 • I forvaltningen har I ofte viden om muligheder på tværs af samarbejdets relevante aktører. Tag derfor initiativ til netværk, hvor skoler, kultur- og foreningsliv og erhvervsliv kan mødes.

 • Gennem portaler og kataloger kan I som forvaltning skabe overblik og udbrede muligheder til skoler og eksterne læringsmiljøer. Husk dog, at digitale platforme ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at understøtte samarbejdet.

 • I bør overveje, hvordan I kan overlade mest muligt initiativ og ejerskab til dem, der skal udføre samarbejdet I praksis.

 • Brug platform og kataloger til at udbrede viden og erfaringer fra samarbejdsprojekter så de gode erfaringer bliver delt på tværs af skoler I kommunen

 • Husk at digitale platform og kataloger sjældent kan stå alene. Understøttelsen af videndeling kræver opfølgning og handler også om personlige relationer.

 • Understøt netværk og møder mellem mennesker på tværs af skoler og eksterne læringsmiljøer. Det kan både inspirere til mulige læringsforløb og fungere som en ramme, hvor erfaringer løbende deles.

Inspiration fra kommunale udviklingsprojekter

De seks kommunale udviklingsprojekter, der danner grundlag for erfaringerne i inspirationskataloget, er:

• Aabenraa Kommune: Billedskolen rykker ud og lukker op.

• Odsherred Kommune: Åben Skole i Virkeligheden.

• Helsingør Kommune: Håndværk og design – nyt fag, nye kompetencer og samarbejder.

• Favrskov Kommune: Nye læringsrum skabt i samarbejde mellem lokale virksomheder og skoler i Favrskov Kommune.

• Svendborg Kommune og Langelands Kommune: Museum på skoleskemaet.

• Vordingborg Kommune: Scenekunstnerisk skoleprojekt: Verdensklasser.

Undersøgelsen og analysen er baseret på interviews med deltagerne i de seks udviklingsprojekter. Der er gennemført i alt 18 interviews fordelt på tre aktører fra hvert projekt med repræsentation fra de forskellige samarbejdsparter I projektet.

 

I alt 31 kommunale udviklingsprojekter har modtaget støtte fra pulje Åben skole – lokale samarbejder og national videndeling for at udvikle samarbejder mellem kommuner, skoler og lokale aktører.

Formålet med puljen er dels at sætte fokus på de mange fordele og muligheder, der er i den åbne skole, dels at sikre national videndeling og erfaringsudveksling, der kan inspirere kommuner, skoler og eksterne læringsmiljøer til at etablere og gennemføre samarbejder om åben skole.

Læs mere Vis mindre

Udarbejdet af Hanne Birkum, redaktør EMU.dk, forvaltning. Cand. pæd. pæd. og master i ledelse af uddannelsesinstitutioner. Maj 2018.

Emneord