Inspirationsmaterialer til de 13 fagområder

Samlet oversigt med inspirationsmaterialer til fagområderne på AMU.
Eksempler på god praksis og inspiration til fagene på AMU

Nedenfor finder du understøttende eksempler på faglig inspiration til fagene. Eksemplerne er:

  • Vejledende materialer
  • Aktiviteter
  • Ordblinde
  • Eksempler fra praksis

Vejledende materialer til fagene

Kursister på AMU-kursus Lastbilmonteret kran
© Iver Midtiby

Matematik til kranen

Dette undervisningsmateriale gennemgår de matematiske emner der knytter sig til AMU-kurset: "Lastbilmonteret kran certifikat D".
amukursister3.jpg
© Sven Jeppesen

Matematik til kloakkurser

Tre publikationer der på hver sin vis giver inspiration til arbejdet med faglig regning og matematik i forbindelse med AMU-uddannelsen "Kloakrørlægger".
AMU-kursist i gang med at læse kursusmateriale
© Sven Jeppesen

Læsning, skrivning, regning og matematik

Inspirationsmateriale til AMU-udbydere, VEU-centre og efteruddannelsesudvalg om de ændrede AMU-uddannelser: Faglig Læsning, Faglig Skrivning, Grundlæggende Faglig Regning og Grundlæggende Faglig Matematik.

Aktiviteter

Stillbillede til videokanalmodul
© Efteruddannelsesudvalget for serviceerhverv

Rengøringsvideoer

Rengøringsvideoer om arbejdsstillinger og korrekt brug af hjælpemidler
Anlægsstruktør lægger brosten.
© Tina Zimmermann

Dansk Byggeskik

www.danskbyggeskik.dk
 – er et digitalt opslagsværk på internettet og er gratis at bruge.
 
 Dansk Byggeskik giver information om byggeteknik og materialer anvendt ved opførelse af etageboligbyggeriet i Danmark i tiden fra midten af 1800-tallet og frem til omkring 2000.
Mols Bakker set fra luften
© Colourbox

Kvartærgeologi

Inspiration til undervisning vedrørende boreprøver.

Ordblinde

Eksempler fra praksis

 Rengøring kloakker

Martin og it-rygsækken

Martin fik hjælp til læsning i kloakmesteruddannelsen takket være AMU-FYN.
AMU kursist i færd med at svejse
© Iver Midtiby

National svejsekoordinator

En national svejsekoordinator kan mere end at svejse. To skoler har udviklet uddannelsen i hver sin ende af landet - i Ålborg og på Fyn. Nye krav til byggeriet fører nemlig til øget efterspørgsel efter folk med de rette kompetencer.
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

EU-Efteruddannelse for godschauffører

Tom og hans chef Kaj fra Strandlyst Kartofler på Lammefjorden har sammen været på EU-Efteruddannelse for godschauffører. Her kan du læse, hvad der efter deres mening har været det største udbytte af kurset.
Velkomst ved konference byggemesse / konference
© EUC Syd

Bæredygtighed på EUC Syd

EUC Syd har i en årrække været i gang med projektet ZERObyg. Formålet er at klæde håndværkerne i lokalsamfundet på til at kunne tilbyde kunderne energirigtige løsninger.

Relaterede moduler

Emneord