It og medier

Introduktion til det tværgående tema It og medier.

It og medier er et tværgående tema i folkeskolen.

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I det tværgående tema It og medier opereres der med fire positioner:

  1. Eleven som kritisk undersøger 
  2. Eleven som analyserende modtager
  3. Eleven som målrettet og kreativ producent
  4. Eleven som ansvarlig deltager.

I praksis er der selvfølgelig tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser.

I fagformål, læseplaner og fagenes vejledninger er der givet en række eksempler på, hvordan der inden for det enkelte fag arbejdes med it og medier. Desuden er der skrevet en vejledning for temaet, der folder begreberne ud og giver inspiration til undervisningsforløb.

It- og mediekompetence

Elev i skole

2. Eleven som analyserende modtager

Som analyserende modtagere skal eleverne tilegne sig kompetencer i kritisk at analysere og vurdere digitale produkters indhold og måde at repræsentere verden på.
Elev i skole

3. Eleven som målrettet og kreativ producent

Som målrettede og kreative producenter skal eleverne tilegne sig kompetencer i digital produktion, der kan være kommunikativ eller anvendelsesorienteret.
Elev i skole

4. Eleven som ansvarlig deltager

Som ansvarlige deltagere skal eleverne kunne agere i vekslende online sociale kontekster. De skal tilegne sig kompetencer i at navigere:

I fokus

Digital dannelse

Digital dannelse

Det digitale er en stadig større del af børn og unges liv – i skolen, i deres sociale relationer og i deres kontakt med det offentlige. Derfor er der et stort behov for, at børn og unge får en forståelse for, hvad deres rolle som digitale samfundsborgere indebærer.
craft logo

DM i digitale skills/CRAFT

DM i digitale skills og CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers) er en elevkonkurrence, hvor elever og lærere afprøver nytænkende projekter med fokus på de tværgående temaer It og medier og Innovation og entreprenørskab. Først i lokale forløb, der præsenteres i kommuner, og til sidst i en national finale på Danmarks Læringsfestival, hvor danmarksmesteren i digitale skills bliver kåret.
Digital Læsning
© Nationalt Videncenter for Læsning

Elevers digitale læsning

Her kan du finde inspiration til, hvordan du inddrager digitale enheder i undervisningen og til arbejdet med elevernes digitale læsning i grundskolen.
10 gode råd til brug af digital teknologi i undervisningen - grafik

10 gode råd til brug af digital teknologi i undervisningen

Digitale teknologier spiller en stadig større rolle i skolehverdagen, og det sætter gang i didaktiske og pædagogiske overvejelser om hensigtsmæssig brug af disse teknologier. Her er 10 gode råd til, hvordan du som lærer eller pædagog kan bruge digitale teknologier til at styrke undervisningen til gavn for elevernes læring.

Rammer, lovgivning og vejledninger

Ikon for vejledning

It og medier - vejledning

På denne side finder du vejledningen til det det tværgående tema It og medier. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.