Læringsplatformen i forældresamarbejde

Her kan du læse om, hvordan platformen kan støtte samarbejdet mellem skole og hjem og om lærerens arbejde med planlægning af undervisningsaktiviteter.
Far snakker med sin søn

Dorthe Østergaard lærer på Buskelundskolen bruger læringsplatformens digitale portefølje og elevernes produkter til at fremme den faglige dialog i hjemmet. Hun er optaget af at bruge platformen som et dialogværktøj, og hun arbejder målrettet med at involvere forældrene i arbejdet med platformen. I dette interview fortæller en lærer fra Buskelund-skolen, hvordan hun arbejder med at integrere læringsplatformen i forhold til skole-hjemsamarbejdet.

Dialog med forældrene

Dorthe har derfor sendt spørgsmål ud til forældrene for at høre, hvad barnet siger om porteføljen, når de ser på den sammen derhjemme, og om det fx giver anledning til, at de taler engelsk sammen eller perspektiverer til andre faglige områder.

”Det vigtige for mig er at komme tættere på situationen i hjemmet og fx på de sproglige hændelser, som kan være afsæt for en samtale om faglige emner. Derfor fremmer det dialogen mellem forældre og barn at have visuelle produkter, som man kan samtale ud fra: Det kan fx godt være små regnemetoder eller andre produkter, så forældre kan se, hvordan man kan gøre det, hvilket kan skabe grobund for yderligere læring.”

Arbejdet med at få forældre til at svare på fx et spørgeskema tager tid:

”Jeg havde først få forældre, som svarede tilbage på mine spørgsmål. Det tager tid, men jeg er forventningsfuld”.

For læreren er det vigtigt, at arbejdet med læringsplatformen i forhold til skole-hjem-samarbejdet er relevant for alle parter. Læreren skal ikke bruge en masse energi på at lægge materiale til forældrene, hvis det ikke bliver brugt eller opleves som relevant. Forældrene må ikke blive oversvømmet, men de skal samtidig opleve at læringsplatformen er et levende værktøj. Derfor er det vigtigt for læreren at få skabt dialog og få feedback fra forældrene.

”Vi vil gerne give forældre en oplevelse af, hvad der foregår i skolen. Jeg er meget nysgerrig efter at finde ud af, hvad det er forældre bliver glade for på platformen. Vi prøver her på skolen lige nu at finde af, hvor meget materiale vi egentlig kan lægge ud til forældrene: hvor ofte kan vi lægge op? Det som ligger på platformen skal være kvalificeret. Man kan ikke bare spytte noget ud hver gang der er nyt. Derfor vil jeg gerne lægge noget ud, når jeg får noget tilbage. Det vigtige er altså at komme i dialog, så vi ikke bare lægger alt muligt ind. Forældrene skal have noget ud af det.”

 

Skole-hjem-samtalen

Den digitale portefølje på læringsplatformen kan være et konkret udgangspunkt for en dialog ved skole-hjem-samtalen, hvor Dorthe kan vise elevens udvikling illustreret ved elevprodukterne i porteføljen.

”Til skole-hjem-samtalen kunne forældrene helt konkret se, at der var sket en forandring i forhold til en aktivitet som fx børnestavehistorier. Til forældresamtalen kunne jeg vise, hvordan deres barn udvikler sig, at der er sket noget med barnets læse-og skriveudvikling. Det er en god oplevelse for forældre, de føler sig inddraget, og også lidt opdraget til at være mere opmærksom på, hvad børnene lærer og til hvordan det går i fagene. Der går med andre ord en mor og et barn hjem, som begge synes, at det er sejt at kunne læse.”

Tidsforbrug og tekniske kompetencer
Når læreren lægger op til faglige aktiviteter derhjemme via læringsplatformen, er hun opmærksom på både forældrenes tid og på deres tekniske kompetencer.

”Man skal også huske på, at alle forældre ikke har de samme kompetencer i forhold til hjemmeaktiviteter. Forældre har ikke så meget tid, så det skal være eleven selv, som skal bære opgaven eller aktiviteten ind i hjemmet. Ellers bringer man for mange problemer ind i både hjemmet og også tilbage til undervisningen.”

”Mange forældre har også brug for hjælp til det tekniske, og det vil være vanskeligt at uploade for nogen elever og deres forældre i indskolingen. Man skal derfor ikke have alt for store ambitioner på forældrenes vegne i forhold til digitale kompetencer.” 

Baggrund og kontaktinformationer

Udarbejdet af Marie Slot i samarbejde med Dorthe Marie Østergaard fra Buskelundskolen i samarbejde med Styregruppen for It i Folkeskolen.

Relaterede links

Når lærere og pædagoger i Horsens har brug for hjælp kontakter de kommunens vejledningsteam.