Matematisk forståelse

Viden og forskning om matematik og talforståelse.

Matematik

undervisning

Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM) - Forundersøgelse

To nye vidensnotater præsenterer konkrete tiltag og metoder til en undersøgelsesorienteret tilgang i dansk- og matematikundervisningen, der har en dokumenteret positiv virkning i forhold til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.
Matematiske kompetencer - Wordle
© Troels Gannerup Christensen

Matematiske kompetencer i praksis

De matematiske kompetencer er helt centrale i Forenklede Fælles Mål, men de opleves af mange lærere som svært tilgængelige og svære at omsætte til en konkret undervisningspraksis. Det er derfor oplagt at tage emnet op til drøftelse og bearbejdning i fagteamet.
Jo Boaler

Videoer om matematikfaget

En række eksperter og forskere inden for matematik, heriblandt professor Jo Boaler, sætter fokus på emner som tankesæt og læring i matematik, fleksibel talbehandling og forståelse af multiplikationslandskabet. Disse emner berøres for at udfordre matematikfaget og for at forbedre undervisningsformerne inden for faget.

Del af pakke