Materiale til undervisning i arbejdsmiljø på grundforløb 1

Undervisningsmaterialet er målrettet unge på erhvervsuddannelserne og formidler grundlæggende viden om arbejdsmiljø. Udarbejdet af Videncenter for Arbejdsmiljø.

Om materialet        

Materialet kan anvendes som introduktion i arbejdsmiljø på grundforløb 1 – erhvervsfag eller som del af uge 43.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med LO, DA, KL, Lederne, Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet i forbindelse med EU’s arbejdsmiljøuge i uge 43.

Den første tid på arbejdsmarkedet er der rigtig meget nyt, man skal lære, og de unge skal vide, at arbejdspladsen bærer ansvaret for et godt arbejdsmiljø. Men samtidig at der er noget de selv kan gøre, og der er noget andre kan hjælpe dem med. 

Materialet kommer rundt om emner som arbejdsmiljøloven, arbejdsmiljøsystemets opbygning, den danske struktur med arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter samt ansvar og pligter. Derudover kan man finde forklaring på, hvad arbejdsmiljø er, og hvad man skal være opmærksom på i forhold til fysiske og psykiske belastninger samt ulykker.

  

Omfang

2 lektioner. Kan forlænges eller forkortes alt efter hvor mange af dialogøvelserne, der gennemføres.

Materialeoversigt     

Materialet er opdelt for SOSU-skoler og Tekniske skoler og består af: 

Til SOSU-skoler

 

Til tekniske skoler: 

 

Forløbsbeskrivelse     

Underviseren introducerer eleverne til grundlæggende viden om arbejdsmiljø, samt hvad eleverne selv kan være opmærksomme på at efterspørge. 

I materialet er indarbejdet noter til underviseren, dialogøvelser samt en Kahoot. Dialogøvelserne kan skaleres op og ned alt efter hvor meget tid, underviseren har afsat til emnet. 

 

 

Powerpoint-præsentationerne    

Præsentationen til klasseundervisningen indeholder :

 • Inspiration til indledning med videoer af Bent E (med komikeren Andreas Bo)
 • Hvad er arbejdsmiljø og hvad skal man være opmærksom på (fysiske og psykiske belastninger, ulykker og kemiske påvirkninger)
 • Arbejdsmiljøloven, arbejdsmiljøsystemets opbygning og den danske struktur med arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter samt ansvar og pligter.
 • Arbejdsmiljøorganisation og arbejdspladsvurdering (APV)
 • Samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen
 • Rettigheder og pligter for hhv. nyansat lærling og arbejdspladsen
 • De tre faktorer, som forskerne kan se betyder meget for, at de unge får en god start på arbejdslivet: En god og grundig oplæring, den nødvendige feedback samt at indgå i fællesskabet på arbejdspladsen.
 • Særlige regler for unge under 18
 • Fem slides om kemi 

 

Praktiske øvelser  

I præsentationen indgår desuden en række praktiske øvelser indlagt med tre fokuspunkter:

 • Oplæring: Få den instruktion, du har brug for. Bed gerne om ekstra hjælp og vær ikke bange for at spørge.

 • Feedback: Skaf den tilbagemelding, du har brug for, så du hele tiden forbliver sund og sikker i jobbet, også når du møder nye og udfordrende opgaver.

 • Fællesskab: Bidrag, lær af og vær konstruktiv kritisk over for arbejdspladskulturen samt få de sunde og sikre vaner med fra starten.

 

Baggrund

Materialet er udarbejdet til en række temamøder, som blev holdt i 2017 på erhvervsskoler i Brøndby, Odense, Vejle, Holstebro og Aalborg i uge 43 som et led i Den Europæiske Arbejdsmiljøuge. 

Bag arrangementerne stod LO, DA, Kommunernes Landsforening, Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljørådet, Lederne og Videncenter for Arbejdsmiljø. I 2018 indgår også FTF og AC i styregruppen, der står bag videreudviklingen og udbredelsen af materialet.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af:
Chefkonsulent Rikki Hørsted fra Videncenter for Arbejdsmiljø og konsulent Helle Torsbjerg Niewald. Revideret september 2018 af chefredaktør Hannah Maimin Weil

Relaterede filer

Powerpoint-præsentation til inspiration i klasseundervisningen på tekniske skoler. Med noter til underviseren.
Powerpoint-præsentation til inspiration i klasseundervisningen på SOSU-skoler. Med noter til underviseren.
Inspiration til Kahoot-quiz.

Relaterede links

Videncenter for Arbejdsmiljø's hjemmeside