Om AMU

AMU • AMU og tosprogede • Eksempler fra praksis
AMU kursister
© Fotograf: Jacob Dall

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er et bredt udbud af erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse. AMU er målrettet til ufaglærte og faglærte inden for både den private og den offentlige sektor.

AMU er korterevarende uddannelser, som har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Om AMU

Cirkeldiagram i farver

AMU i TAL

Det er muligt at få overblik over AMU aktiviteten via uvm.dk. Nedenstående link viser udvikling i AMU aktiviteten opgjort på efteruddannelsesudvalg og kalenderår. Hvis man klikker på det lille plus (+) ved årstallet får man den kvartalsvise opgørelse.
Kransamløft.jpg

Efteruddannelse.dk

På efteruddannelse.dk kan virksomheder, kursister, A-kasser og uddannelsessteder søge på erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser.
Social- og sundhedshjælpere på efteruddannelse
© UNI-C/Torben Klint

Analyse til voksenhandicap-området

Analysen kortlægger dels medarbejdersammensætningen, udviklingen i antal ansatte samt stillingskategorier i forhold til AMU målgruppen. Dernæst belyses tendenser på området i 7 faglige fokus, som udkast til hvilke områder der med fordel kan tænkes i kompetenceudvikling.

AMUs tilbud til tosprogede

Tosprogede AMU kursister på AMU Nordjylland
© AMU Nordjylland

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjylland har i mange år – med gode resultater - gennemført forløb for flygtninge og indvandrere. EMU-redaktøren var på besøg i august 2014 for at finde svar på hvordan de gør deroppe i det nordjyske. I modulet her har vi samlet de vigtigste erfaringer fra besøget - til inspiration for alle der beskæftiger sig med AMU.

AMU i samspil - eksempler fra praksis

tinazamufvu1.jpg
© Tina Zimmermann

Samspil mellem AMU og FVU

Færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende grad vigtige for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Og lige så vigtigt: At besidde disse færdigheder spiller en vigtig rolle for den enkeltes motivation til at deltage i AMU og for at få størst muligt udbytte af uddannelserne.
AMU-kursist ved simulator
© Anders Brohus / HedeDanmark

Vellykket kursusforløb for ansatte i HedeDanmark

HedeDanmark satte uddannelse i gang for de timelønnede medarbejdere i vintersæsonen - i stedet for at vinterfyre. Kursusforløbet er resultatet af et eksemplarisk samarbejde mellem fagforeningen 3F, arbejdsgiveren og to kursusudbydere på Fyn.

Emneord