Problemskabende adfærd

Interview med Bo Hejlskov Elvén, autoriseret psykolog.

Bo Hejlskov Elvén sætter fokus på, hvordan vi forholder os til vores kontrol og hvordan vi forholder os til andre menneskers kontrol. Han taler om, hvordan vi kan have en tendens til at forsøge at løse situationer ved at tage kontrol, og hvordan det i stedet kan være med til at forværre en konflikt frem for at løse den.

Han giver konkrete eksempler på og forslag til, hvordan man i forskellige situationer kan arbejde aktivt med at løse en konflikt frem for utilsigtet at komme til at opskalere den.  

  

Læs mere om Sorø Kommunes arbejde med at skabe stærke børnefællesskaber - og se flere videoer om arbejdet med de pædagogiske pejlemærker. 

 

Emneord