Rollespillet: Det mener du ikke?

Nytter det noget, at børn og unge engagerer sig i demokratiet – og hvad skal der til for at få flere børn til at engagere sig? Det er de to spørgsmål, som eleverne i dette rollespiler kommer til at debattere. I rollespillet trænes elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Derudover trænes elevernes evne til at argumentere for deres holdninger, ligesom eleverne kommer til at reflektere over deres demokratiske handlemuligheder.

Formål
At eleverne øver sig i at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør
At få eleverne til at reflektere over hvilke demokratiske handlemuligheder, de har
At eleverne trænes i at argumentere for deres holdninger, f.eks. ud fra de dogmeregler, de selv har opstillet

Fag
Dansk, Samfundsfag

Tidsforbrug
Ca. 60 minutter

Forberedelse

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes. 

Rollespillet er primært egnet til 6.klasse

Udskriv 4-5 sæt af rollekort (afhængigt at antallet af elever i klassen)

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet.

Bilag til download

Relaterede moduler