Tættere på elevernes læring

Et inspirationsmateriale til skoleledelsen om observation og feedback vedrørende undervisning

Dialog om undervisning

Skolelederforeningen har udgivet et inspirationsmateriale, hvor skoleledelsen i samarbejde med skolens medarbejdere kan udviklet undervisningen med henblik på at øge elevernes læring. 

Målet med inspirationsmaterialet er at opkvalificere skoleledelsernes kompetencer i forhold til:

• At gennemføre og indarbejde systematiske observationer af lærernes undervisning

• At skabe debat om, hvad der er god undervisning på den enkelte skole

• At etablere refleksionsrum på skolen, hvor kvaliteten af undervisningen er genstand for analyse og fremadrettede handlinger og udvikling.

Emneord