Teamkoordinatorer

Selvom antallet af børn og unge, der oplever mobning, er faldet, er der stadig for mange, hvis ungdom præges af mobning.

Da mobning kan foregå hvor som helst og når som helst, er det vigtigt, at alle fagprofessionelle løbende følger trivselsmålinger og har fokus på at udvikle et trygt og inkluderende miljø. Undervisere har en unik mulighed for at præge miljøerne gennem arbejdsfællesskaberne på undervisningsstedet. I forskning om mobning er ”værdighedsskabende klasseledelse” og ”fællesskabende didaktik” centrale begreber i forhold til at forebygge mobning. Her er det mobbeforebyggende arbejde ikke ekstraopgaver, men en del af det, man i forvejen gør som underviser på en ungdomsuddannelse.   

Dette læringsmateriale giver jer mulighed for at styrke det lokale arbejde med at forebygge og håndtere mobning. Det er bygget op, så det er muligt at gennemføre større eller mindre forløb i teamet.

I kan bruge materialet på forskellige måder. Det kan for eksempel bruges ved på teammøder at fokusere på et af grundmodulerne, eller I kan bruge det som en kompetenceudviklingsindsats i jeres team på teammøder over en længere periode. Det kan i den sammenhæng være en god idé, at I læser teksterne individuelt, men mødes i teamet om refleksioner og øvelser, som evt. faciliteres af teamkoordinatoren. Det er vigtigt, at I som teamkoordinatorer har set materialet og opgaverne grundigt igennem, så I kan facilitere processen på møderne. 

Læringsmaterialet er modulopbygget. Først arbejder I med de to første grundmoduler, som giver mulighed for at opnå fælles viden om begrebet mobning samt om forebyggelse og håndtering af mobning. Derudover er der et tredje grundmodul for ledere og medarbejdere med særlig interesse for og/eller opgaver i det organisatoriske felt.

De to grundmoduler danner baggrund for, at I arbejder videre med specialiseringsmodulet til ungdomsuddannelserne.

Ved at bruge materialet kan I  

  • Tilegne jer viden om mobning, forebyggelse og interventioner.  
  • Arbejde med den erhvervede viden gennem tekster, fagvideoer, øvelser, gruppearbejde og refleksion.
  • Blive guidet til, hvordan den nye viden kan tages i anvendelse i jeres egen praksis.

Emneord