Tegn på deltagelse og læring

For at undersøge, om eleverne lever op til de opstillede mål for en lektion, bliver læreren nødt til at gøre sig klart, hvilke tegn han/hun vil kigge efter.

Tegn på læring skal forstås som de konkrete handlinger, ord og udtryk, der kan observres i undervisningen, og som viser, at eleverne har lært, eller er igang med at lære, det, der var planen. Man får dermed som lærer en idé om, om man er på vej i den rigtige retning.

En forudsætning for god evaluering er at være klar over, hvilke tegn på læring man arbejder med i praksis (EVA, 2014).  Tegn på læring kan være alt fra fraværdstal til iagttagelse af aktivitet i klassen, som kan være markeringer og generel deltagelse i klassesamtalen. Alle disse informationer, læreren kan indhente, kan anvendes i forbindelse med at danne sig et billede af elevernes læringsmuligheder.

Læreren kan med fordel gøre sig klart, hvilke tegn man vil se efter, allerede i tilrettelæggelsen af undervisningen. Det kan være tegn, der identificerer om eleverne har nået de opsatte mål, eller i hvilken grad de er på vej mod målene (Ibid.).

Måden man observere tegn på læring, kan både gøres i den daglige kontakt med eleverne, fx ved fortløbende at stille eleverne faglige spørgsmål, eller spørge ind til deres deltagelse. En anden måde, er ved elevernes skriftlige produkter.

Kilde: EVA. (2014). Et bevidst blik på alle elevers læring - Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen. Danmarks Evalueringsinstitut.

Se denne instruktionsvideo om læringskriterier og 'tegn på læring', når man arbejder med synlig og målstyret læring.