Tilbudsfag 10.klasse

Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del

Tysk, fransk og fysik/kemi er tilbudsfag. 

Tilbudsfag i 10.klasse:

Emneord