Tips om eksamen og evaluering

Eksamensforberedelse, selvevaluering og peer2peer og links at give eleverne om eksamenslæsning. Find dine fags eksamenssider og find gode råd til eksamen og løbende evaluering.
Evaluering

Hvordan viser eleven/kursisten, at han har nået de faglige mål?

Summative prøver indfanger ikke de mål, som læreplanerne beskriver for fagene, påpeger Jens Dolin, professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. 

Hvad kan man gøre? Man kan lære eleverne, hvordan de viser deres viden og forståelse. I denne proces kan eleverne motiveres til at arbejde for, at der er noget at vise.

Find inspiration

14451_.jpg

Eksamen og Ciceros pentagram

Gør eleverne bevidste om mundtlig eksamen som en kommunikationssituation. Det afdramatiserer hele processen.
Kvinde med lukkede øjne støder udmattet panden mod spejlet. Grå og blå toner.

Hjælpe eleverne mod eksamensangst

Giv eleverne links til sider med hjælpsomme tips, men hjælp også eleven fagligt: Vis hvordan man viser sin forståelse og viden - og vis hvad der skal til for at bestå.
groen.jpg
© Colourbox

Vejledning af elever i fagligt samspil

Hent forslag til, hvordan du økonomiserer med din tid, når du vejleder eleverne. Læs også konkrete gode råd om vejlederrollen i fagligt samspil.
767996_.jpg

Formativ evaluering fremmer læreprocesser

Brug tilbagemelding til eleverne som et effektivt læringsredskab. Nogle kobler det med karakterfrihed, andre lader blot eleverne udføre rettelser i praksis.
Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

Summativ evaluering uden performancekultur

Vi ønsker, at eleverne kan vise deres viden og forståelse til den endelige eksamen. Men hvordan får vi en læringskultur og ikke en performancekultur?
733657_.jpg

Peer2Peer feedback og feedforward

At lade eleverne vurdere og hjælpe hinanden kan give frugtbare resultater - med lidt forberedelse.
730659_.jpg

Selvevaluering

Når eleverne evaluerer sig selv, øges det faglige niveau og deres motivation og engagement. Eleverne indser, at der er en sammenhæng mellem egen indsats og adfærd og deres udbytte af undervisningen.
Billede med teksten online survey

Løbende evaluering

Hvad skal evalueres? Med hvilket formål? Hvordan vil man bruge resultatet? Her kan du hente inspiration til metoder og overvejelser.

Elevsider med eksamenstips

Blyant

Eksamensdagen - gode råd (For gymnasieelever og kursister)

Få lidt praktiske råd og hent 10 fif fra en censor! Husk at det er helt naturligt at du er nervøs, for det hjælper dig til at yde dit bedste. Bliver det for meget, så tænk på, at du er godt forberedt, det bliver ikke bedre, nu må det gå så godt det kan, og igen - det er jo ikke verdens undergang - det er bare en eksamen som hundrede af tusinder andre hvert år!
Lektiecafe

Eksamenslæsning (For gymnasieelever og kursister)

Alle tekster skal ikke læses lige grundigt. Sæt dig ind i, hvilke informationer og hvilken forståelse du skal have ud af din læsning. Er teksten digital, skal du bruge andre teknikker.
Kemi

Få vejledning (For gymnasieelever)

SRP, SSO, AT - der er nok af områder, hvor man som elev skal vejledes af lærerne. Hvad er det så lige man skal være opmærksom på?

Eksamen på de gymnasiale ungdomsuddannelser (gamle læreplan)

Eksamen

Eksamen i fagene på stx - fra almen studieforberedelse til tysk

Hent fagredaktørernes bedste råd om eksamen i fagene fra A til T. Læs om eksamentræning, krav til eksamen, etc. Hvilke spørgsmål kan en elev fx forvente at få stillet til eksamen i AT? Hvordan kan en elev formidle sin viden og forståelse i de enkelte fag?

Emneord