Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.

Eleverne skal gennem hele deres skoletid gradvist dygtiggøres og dannes som mennesker, så de er klædt på til deres videre liv, når de forlader grundskolen. Udskolingen spiller en særlig rolle i forhold til at forberede eleverne fagligt, socialt og personligt til voksenlivet og til at udfordre og understøtte elevernes uddannelsesvalg og gennemførelse af ungdomsuddannelse.

Undervisningen i udskolingen skal derfor være alsidig, varieret og anvendelsesorienteret, så elevernes både faglige, sociale og personlige kompetencer udvikles, og alle elever udfordres og vejledes i deres valg af ungdomsuddannelse.

I Udskolingsmaterialerne kan du finde viden, gode eksempler samt vejlednings- og inspirationsmaterialer om:

  • En varieret skoledag
  • Kommunale valgfag
  • Projektopgaven 
  • Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen
  • Uddannelsesparathed

Vejlednings- og inspirationsmaterialer: (5)

Kommunale valgfag

Undervisning
Materialer: Valgfag i udskolingen • Gode råd • Procesværktøjer

Projektopgaven

Til temaforsiden
Redskaber og ressourcer til at gennemføre projektopgaven med dine elever.

Uddannelsesparathed

Tre bøger, et æble og et kridt
Materialer: Uddannelse og job • Motivation • Ikke-uddannelsesparate • Kollektiv Vejledning • Gruppevejledning • Brobygning