Undervisning med læringsplatforme i udskolingen

Dette undervisningsforløb er tænkt som en introduktion til funktionerne i læringsplatforme men også som en invitation til din og dine medstuderendes refleksion omkring læringsplatforme i faget Lærerens grundfaglighed.
Lærerstuderende på kursus

Som lærerstuderende i praktik og kommende lærer på en skole kommer du til at arbejde med mindst én læringsplatform, sikkert flere. Som en del af digitaliseringen af den offentlige sektor er alle kommuner nemlig pålagt at indkøbe og anvende en læringsplatform til at understøtte lærere og elevers arbejde med elevernes læring.

Dette undervisningsforløb er tænkt som en introduktion til funktionerne i læringsplatforme men også som en invitation til din og dine medstuderendes refleksion omkring læringsplatforme i faget Lærerens grundfaglighed.

 

Forløbet har til formål at:

 • Støtte dig i at bruge læringsplatforme til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning, herunder opstilling af læringsmål, integration af relevant indhold samt opsamling på evalueringer fx i form af en elevplan.
 • At fokusere på platformenes muligheder i forhold til at tage hensyn til elevernes forskellighed i læringsforudsætninger og læringsmål samt støtte og udfordre elevernes sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

 

Forløbet indeholder:

 1. En introducerende artikel om didaktik og læringsplatforme af Jens Jørgen Hansen, som fungerer som didaktisk, teoretisk fundament for dine undersøgelser af og refleksioner omkring læringsplatformens muligheder.
 2. Et stilladserende, hands on-forløb, der tager afsæt i et eksemplarisk fagligt forløb på læringsplatformen. I kan se en række instruktionsvideoer, der konkret viser hvordan det eksemplariske forløb kan opbygges på platformen. De elementer, som forløbet består af, ligger som byggeklodser, så I ret nemt skulle kunne sætte forløbet op i platformen.  
 3. Aktiviteter og refleksionsspørgsmål, der inviterer jer til undersøgelse og dialog omkring læringsplatforme.  

 

Indledning

   

Forberedelse

I forløbet vi skal arbejde med skal du bl.a. lave et forløb på en læringsplatform. Derfor skal du som forberedelse til forløbet forsøge at skaffe dig adgang til den læringsplatform din praktikskole anvender.

Der er fra platform til platform forskel på, hvordan du som studerende kan koble dig på en praktikskoles læringsplatform. Så du er nødt til at finde ud af hvilken platform din praktikskole anvender, forsøge at oprette dig som bruger på platformen og evt. kontakte praktikskolen med henblik på oprettelse som bruger i platformen. 

  

  

Artikel om læringsplatforme og didaktik

Som forberedelse til forløbet kan du læse artiklen Læringsplatform og didaktik – en introduktion af Jens Jørgen Hansen. I artiklen introduceres didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme samt deres funktion som redskab til at planlægge undervisning.

Link til artiklen ”Læringsplatform og didaktik – en introduktion” (pdf)

 

Ind i platformen – stilladseret forløbsbygning

I dette praksiseksempel bliver du præsenteret for et bud på et eksemplarisk forløb, der viser hvordan et sammenhængende fagligt forløb kan se ud i platformen. Forløbet demonstrerer funktionelt og i forhold til det konkrete, faglige forløb, hvad der er af muligheder i platformen, fx for at tilrettelægge kreative medskabende opgaver i forhold til en litterær tekst, anvende undervisningsfilm og andre multimodale tekster, opsamle elevbesvarelser samt rammesætte elevernes evaluering af deres fund i et undersøgelsesorienteret litteraturforløb.

Der er fire videoer. I den første video kan du se, hvordan hele forløbet ser ud fra elevens perspektiv. De tre andre videoer, viser dig hvordan forløbet er bygget.

Du kan bygge forløbet op fra grunden i din læringsplatform ved at følge videoguiderne. Alle byggeklodserne, som du skal bruge i forløbet, ligger under ressourcer nederst på siden.

Bemærk at du og dine medstuderende er meget velkomne til at ændre i forhold til det eksemplariske forløb. Det er nemlig kun et eksempel. Hvis I fx bruger instruktionsvideoerne som afsæt for at oprette et helt andet forløb (fx jeres praktikforløb) i et andet fag til et andet klassetrin, så er det helt fint!

Videoerne viser, hvorledes forløbet bygges op i platformen MinUddannelse. Selv om I måske skal oprette forløbet i en anden platform og evt. skal skifte til en anden platform i næste praktik, så er der en høj grad af ensartethed på tværs af platformene, da de skal leve op til de samme kravsspecifikationer. Dvs. de funktionaliteter, som I får erfaringer med, kan overføres til andre platforme.     

  

Det eksemplariske forløb og byg selv-guide

Denne video præsenterer forløbet og viser, hvordan det tager sig ud fra elevens perspektiv:

 Denne video viser, hvordan du opretter forløbet og tilknytter mål:

I denne video kan du se, hvordan du kan lave forløbet herunder oprette arbejdsopgaver, lægge ressourcer som fx tekst- og lydfiler samt YouTube-videoer til eleverne og får eleverne til at være undersøgende og medskabende gennem digitale formater:

I denne video afvikler vi et fagligt oplæg som flipped classroom på platformen og stilladserer en billedanalyse:

Forklaring

Refleksionsspørgsmål

Vi foreslår følgende refleksionsspørgsmål, som I på holdet eller i gruppe kan tage op undervejs eller efter I har oprettet forløbet:

 • Hvad styrer mine valg, når jeg planlægger i platformen: Teknik eller didaktik/pædagogik?
 • Hvilke typer undervisning og opgaver kan laves i en læringsplatform?
 • Hvilke forskelle ser I på tværs af de forskellige platforme, I har brugt?
 • Hvor mange mål skal hvert forløb have?
 • Hvilke didaktiske overvejelser skal jeg som lærer gøre mig, når jeg bruger en kollegas forløb?
 • Hvilken rolle skal læringsplatformen spille i henholdsvis planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning?

 

Ressourcer til forløbet

Til dette forløb er tilknyttet følgende ressourcer til byg selv:

 • Tekstdokument med læringsmål, opgaveformuleringer og links
 • Tekstdokument med spørgsmål til Ørneflugt
 • Opgave om fortæller og synsvinkel

Baggrund og kontaktinformationer

Eksemplet er udarbejdet af Stig Toke Gissel som led i projektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler (It i folkeskolen, der er et samarbejde mellem UVM, KL og Digitaliseringsstyrelsen). Kontakt: sttg@ucl.dk

Kreditering:

Eksemplet i undervisningsmaterialet er udarbejdet af Læremiddel.dk i samarbejde med lærere fra Thorstrup Skole og Styregruppen for It i Folkeskolen. Kontakt: sttg@ucl.dk

Andre faglige ressourcer på EMU

Digitale læringsplatforme

Teksttyper og ophavsrettigheder

I denne artikel kan du som pædagogisk personale se, hvad du skal være opmærksom på i forhold til ophavsrettigheder, når du laver undervisningsforløb på læringsplatformen.