Undervisningsdifferentiering - dansk

Forløbet giver eksempler på, hvordan undervisningsdifferentiering kan se ud i praksis i dansk.

Om materialet           

Materialet er udviklet i forbindelse med programmet for løft af de fagligt svageste elever. Materialet kan anvendes af alle skoler, der ønsker inspiration til at arbejde fokuseret med differentiering.

I materialet er undervisningen ikke rettet mod den enkelte elev, men nærmere mod eleven i fællesskabet og undervisningen skal tilrettelægges, så den rummer udfordringer for alle.

 

 

Fagligt løft

Introduktion       

I introduktiojnen kan du læse mere om, hvordan følgende undervisningsdifferentieringselementer kan inddrages i undervisningen

  • Organisér undervisningen, så den tilgodeser elevernes forskelligheder
  • Forbered proaktive og eksemplificerende instruktioner
  • Overvej, hvordan eleverne kan arbejde differentieret med indhold og materialer
  • Formulér mål for læring og følg op med løbende evaluering
  • Sæt fokus på læringsmiljø, da det er tæt forbundet med differentiering

Hent introduktionen her

 

Forløb om undervisningsdifferentiering

Forløbet har fokus på at gøre elever i stand til at skrive en blogkommentar om temaet "Noget at kæmpe for" gennem undervisningsdifferentiering i skriftlig fremstilling. Forløbet skal gøre eleverne i stand til at:

1) Have noget på hjerte i forhold til temaet Noget at kæmpe for

2) Skrive en blogkommentar web 2.0.

Hent materialet her

 

Kopiark

Materialet kan printes og udleveres til eleverne.

Hent materialet her

  

 

Materialet i samlet pdf

Hent det samlede materiale (introduktion, forløbsbeskrivelser og elevark)

Hent det samlede materiale her

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Metropol, VIA og Rambøll. 

Emneord