Undervisningsdifferentiering - matematik

Forløbet giver eksempler på, hvordan undervisningsdifferentiering kan se ud i praksis i matematik.

Om materialet         

Materialet er udviklet i forbindelse med programmet for løft af de fagligt svageste elever. Materialet kan anvendes af alle skoler, der ønsker inspiration til at arbejde fokuseret med differentiering.

I materialet er undervisningen ikke rettet mod den enkelte elev, men nærmere mod eleven i fællesskabet og undervisningen skal tilrettelægges, så den rummer udfordringer for alle.

 

 

Fagligt løft

Introduktion   

I introduktiojnen kan du læse mere om, hvordan følgende undervisningsdifferentieringselementer kan inddrages i undervisningen

  • Organisér undervisningen, så den tilgodeser elevernes forskelligheder
  • Forbered proaktive og eksemplificerende instruktioner
  • Overvej, hvordan eleverne kan arbejde differentieret med indhold og materialer
  • Formulér mål for læring og følg op med løbende evaluering
  • Sæt fokus på læringsmiljø, da det er tæt forbundet med differentiering

Hent introduktionen her

 

Forløb om undervisningsdifferentiering

Undervisningsforløbet til matematik i udskolingen.

Materialet giver forslag til og eksempler på, hvordan du kan arbejde med de matematiske begreber, variable og ligninger ud fra en relationel orienteret tilgang. Det er altså ikke sigtet, at eleverne lærer at løse fx en ligning instrumentelt og hurtigst muligt, men at du i arbejdet med materialet skaber en forståelse for bogstavers rolle i matematikken, for lighedstegnets forskellige betydninger, samt for hvad det vil sige at løse en ligning.

Hent materialet her

Elevark

Materialet kan printes og udleveres til eleverne.

Hent materialet her

  

 

Materialet i samlet pdf

Hent det samlede materiale (introduktion, forløbsbeskrivelser og elevark)

Hent det samlede materiale her

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Metropol, VIA og Rambøll. 

Emneord