Viden Om undervisningsdifferentiering - Erhvervsuddannelser

Det er en kompleks opgave at forberede og gennemføre god undervisning, som byder på faglige udfordringer for alle elever. 'Viden Om undervisningsdifferentiering' samler og formidler relevant viden og forskning samt giver et lettilgængeligt overblik over forskellige metoder til, hvordan undervisningen kan differentieres. Denne Viden Om består af et vidensnotat, et udviklingsredskab og en plakat.

Vidensnotatet beskæftiger sig med god undervisning på EUD med særlig vægt på undervisningsdifferentiering.

HENT VIDENSNOTAT

I kan benytte redskabet til en systematisk drøftelse af, hvordan I arbejder med at differentiere undervisningen. 

HENT UDVIKLINGSREDSKAB

Plakaten giver et overblik over hovedpointerne i undervisningsdifferentiering og kan give inspiration til det videre arbejde.

HENT PLAKAT

Relaterede links

Viden Om er formidling af viden og forskning til praktikere. Denne Viden Om er udviklet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). Materialerne i en Viden Om fokuserer på et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Formålet er at gøre viden og forskning mere tilgængelig og nemmere at omsætte for lærere, pædagoger og ledere.
Her kan du læse metodebeskrivelsen for vidensnotatet.