Hvad er Forberedende Grunduddannelse (FGU)? Hvordan er uddannelsen opbygget? Og hvad kan den bruges til? Det er nogle af de spørgsmål, som besvares i disse pjecer;

  • Pjecen ”Rundt om den forberedende grunduddannelse  er en introduktion til de kommunale medarbejdere, der samarbejder med unge i målgruppen om vejen til FGU. Pjecen indeholder information om uddannelsens formål og opbygning samt samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FGU-institutionerne.
     
  • Pjecen ”Din vej til uddannelse og job - forberedende grunduddannelse” er målrettet unge, der overvejer FGU, og deres forældre. I pjecen er der svar på, hvad FGU er, hvad der er særligt ved FGU, hvad man som elev kan bruge en FGU til, og hvordan man kommer ind. Der er også eksempler på tre unges vej til FGU
     
  • Vejledningspjecen ”Kom godt i gang med målgruppevurdering” er skrevet til de fagprofessionelle medarbejdere i den kommunale ungeindsats, som skal vejlede og målgruppevurdere unge til FGU. Pjecen indeholder fakta om, hvordan man kan målgruppevurdere de unge i forhold til FGU og en praktisk guide, der kan støtte medarbejderne.