Formålet søges opnået ved at fremme den pædagogiske og faglige udvikling inden for psykologiundervisningen på det gymnasiale niveau blandt andet gennem afholdelse af efteruddannelseskurser, ekskursioner, foredrag, studiekredse og/eller møder af faglig og pædagogiske art samt efter behov udgivelse af materiale til brug i psykologiundervisning og udgivelse af et medlemsblad, "Psykologiinformation", der udkommer med mindst to numre om året.

Foreningens formål er desuden at samle psykologilærere i Danmark og derved fremme det kollegiale samkvem samt at fremme samarbejdet med undervisere i andre fag i de gymnasiale uddannelser, undervisere i psykologi på de videregående uddannelsesinstitutioner, institutioner, der varetager andre sider af psykologiens anvendelse i form af forskning, rådgivning og behandling af undervisere i psykologi på de gymnasiale uddannelser i andre lande. 

 

Hjemmeside og Facebook

Psykologilærerforeningens hjemmeside 

Psykologilærerforeningens Facebookside