Trivselsmålingen blev gennemført for uddannelserne 3-årig stx, 2-årig hf, hhx, htx, 2-årig stx, Pre International Baccalaureate, 3-årig hf, Team Danmark 4-årigt forløb i perioden fra den 1. november - 31. december 2023 ved hjælp af Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøjsom du finder her. 

Her på siden finder du vigtige informationer om trivselsmålingen og en vejledning til institutionernes arbejde før, under og efter gennemførelsen af målingen. 

Du kan læse spørgerammen her som en del af bekendtgørelsen.