De 15 didaktiske principper er retningsgivende for undervisningens tilrettelæggelse, og handler overordnet om praksisbaseret læring og helhedsorienteret undervisning, struktur og progression i undervisning og inkluderende læringsmiljøer for alle.

Nedenfor kan du finde beskrivelser af og vejledninger til de 15 didaktiske principper.