På FGU er der løbende fokus på progression i den enkelte elevs forløb mod uddannelse og beskæftigelse,

Prøverne i FGU er praksisorienterede lokalt stillede prøver.

Til hvert fagbilag er der udarbejdet en prøvevejledning, der udfolder, forklarer og eksemplificerer fagbilagets bestemmelser om prøverne.

Find yderligere information her: