Vejledning og gode råd

Anbefalinger og inspiration til det faglige, pædagogiske og didaktiske arbejde med at tilrettelægge en caseeksamen i et grundfag.

21 gode råd til lærerne, når der skal udarbejdes case-opgaver til eleverne.