Af fagkonsulent Tine Brandt 
 

Nu nærmer den skriftlige eksamen sig med hastige skridt. På årets fip-kurser kom der flere spørgsmål angående ”Verbeboksen” i Delprøve 2 i den Gl-digitale skriftlige prøve i begyndersprog A. I den forbindelse vil jeg for god ordens skyld præcisere, hvorledes det forholder sig mht. ”Verbeboksen”.

Mht. Delprøve 2: Verber i boksen/”Verbeboksen” kan jeg præcisere:

  • Eleverne skal benytte 5 af verberne i boksen
  • Eleverne skal markere de 5 valgte verber, og kun dem! med enten fed eller understregning
  • Eleverne skal efter hvert af de 5 markerede verber angive, hvilken verbaltid de jf. instruksen
  • benytter. Verbaltiden skal skrives i en fodnote eller i en parentes umiddelbart efter verbet
  • De tre verbaltider, der kræves i instruksen, vil således blive benyttet 1, 2 eller 3 gange. Bemærk, at le futur i instruksen betyder, at eleverne selv vælger, om de vil bruge futur simple eller futur proche.
  • Se fiktivt eksempel:
     
I din tekst skal du bøje 5 af verberne i enten le présent (nutid), le passé composé (førnutid/datid) eller le futur (fremtid)
Parlervendre – être – finir – se laver – s’habiller – faire – venir – aller – devoir
Eleven kan skrive:
Anne parle........(le présent)
Anne va vendre son sac........(le futur)
Anne finira ses devoirs demain........(le futur)
Anne a fait ses devoirs........(le passé composé)
Anne s’est lavée........(le passé composé)
Det betyder således, at le présent bruges 1 gang, le futur bruges 2 gange og le passé composé 2 gange.

 

Overordnet henviser jeg desuden til Lærerens hæfte 4 samt til mine tidligere udsendte nyhedsbreve på EMU, hvor justeringer i de digitale prøvesæt (Delprøve 1 og Delprøve 2) til sommereksamen 2019 er nærmere præciseret.