I skolens pædagogiske ledelse har lærere og ledelse i fællesskab fokus på elevernes læring og trivsel og sikrer sammenhæng imellem de mål skolen vil nå, og den praksis der bliver udøvet. Ledelsen bør sørge for en klar pædagogisk retning. Som skole opnår I god pædagogisk ledelse ved at have klare mål for elevernes læring, skabe en god dialog om pædagogik på skolen, og endelig ved at sikre kompetenceudvikling af lærerne.