Håndværk og design

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

4./5./6./7. klasse

I håndværk og design skal eleverne lære om de grundlæggende værktøjer, redskaber og teknikker og gennem det praktiske arbejde blive i stand til selvstændigt at vælge den rette arbejdsform, værktøj, teknik og maskine til arbejdsopgaven. Eleverne skal arbejde med et alsidigt udvalg af hårde og bløde materialer, primært i tekstil, træ og metal og lære selvstændigt at udvælge, forarbejde og kombinere materialer til produkter med et æstetisk udtryk.

Eleverne lærer gennem arbejdet med egne eksperimenter og erfaringer i designprocesser at udforme produkter fra ide til produkt, herunder med fokus på bæredygtighed og ressourcebevidsthed ved genbrug og redesign af produkter. 

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget håndværk og design

Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer

Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Faget i fokus

Årsplansovervejelser i håndværk og design

Årsplanlægning i håndværk og design

En årsplan i faget håndværk og design tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål samt de rammer, der er om faget og holdet/klassen.
En hjerne med ideer sender pil afsted mod målet

Innovation og redesign

Materiale bestående af seks korte film, der fungerer som inspiration og lærervejledning til at arbejde med innovation og bæredygtighed i håndværk og design. Idegenereringsmetoderne vil også kunne anvendes i andre sammenhænge.

Undervisningsforløb

Broderi på træplade
© Anette Juhler

Sig det med korssting - tradition og fornyelse

Korssting er en gammel, kendt teknik, der mest forbindes med fortiden i form af klokkestrenge og sofapuder, men i dette forløb omformes og opskaleres produkterne, og broderiet overføres til plader.
Skammel med hylde og individuelt særpræg
© Irene Egeskov Andersen

Unikke skamler

Elevens skammel gøres unik gennem materialekombination.
send videre7-1200.jpg

Send videre - en designmetode.

Forløbet er en øvelse i en designmetode, hvor eleverne arbejder videre på hinandens ideer og samtidig giver slip på egne ideer.
Dukker hænger i loftet
© Irene Egeskov Andersen

Udsavede dukker med tøj

Et startforløb i Håndværk og design, hvor eleverne kommer igennem et lille designforløb samt grundlæggende håndværk.
Ninsenkurve flettet af elever i 4.kl.
© Irene Egeskov Andersen

Ninsenkurv

Vi omgiver os med kurve mange steder. Små brødkurve og frugtkurve, som er billigt til salg i butikkerne. Giv eleverne et indblik i det arbejde, der ligger bag tilblivelse af en kurv.
Design med lys-ikonbillede
© Dansk Arkitektur Center

Design med lys - byg din egen lampe

Undervisningsforløbet Design med lys - byg din egen lampe sætter fokus på et af arkitekt- og designfagets traditionsrige og betydningsfulde områder: lys.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Tekstiltryk
© Heidi Bruus

Maritime opbevaringer

Flere forskellige aktiviteter, der alle har det maritime som ramme.
Frikvartersaktiviteter-sørøverspil
© Rachel Zachariassen

Frikvartersfornøjelser

Eleverne skal designe og fremstille frikvartersfornøjelser, der er til glæde og gavn for de yngre elever på skolen.
maxiflet - snorefletning i bevægelse
© Kirsten Brandt Olesen

Maxiflet - snorefletning i bevægelse

Bevægelse i undervisningen - snorefletning, hvor eleverne samarbejder om at flette snore. Udover den valgte fletteteknik, stilles der krav til elevernes samarbejde.
filtet fugl på pind

Snit en filtet fugl.

Kombiner snitning i frisk træ med filtning.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Håndværk og design - nyt fag i skolen

Armbånd med støbt hjerte

Velkommen til Håndværk og design på EMU.

Har I gennemført forløb med faget, som I ønsker at dele ? Har I spørgsmål eller ideer til siden, er I meget velkommne til at skrive til redaktøren: Irene Egeskov Andersen.

 

Fagredaktør for Håndværk og design

Irene Egeskov Andersen

Håndværk og design er nyt fag i skolen.

Find brugbare ideer her på siden til at få din egen håndværk og design-undervisning godt i gang.

Har du arbejdet med et spændende forløb i Håndværk og deisgn, vil jeg gerne være med til at videreformidle det her på EMU.

Send et par ord og gerne et billede eller flere til irene.egeskov.andersen@skolekom.dk.

Irene Egeskov Andersen, fagredaktør.