Redskab

Video: Sprog og kultur

Dette forløb handler om at beskrive den tætte sammenhæng mellem kultur og sprog.

Forløbet inviterer eleven til at se verden fra forskellige kulturelle perspektiver og beskriver de forskellige måder, som verden kan beskrives på. Eleven oplever både de nære forskelle inden for et sprog og de mere globale og større forskelle mellem forskellige sprog.

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer at anvende faglig terminologi om sprog og kultur som beskrevet i de faglige mål. Materialet er henvendt til faget Almen Sprogforståelse på STX og HHX.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.