Arrangementer

Årets SIP-konference 2023: Digital og teknologisk dannelse

Årets SIP-konference fokuserer på, hvordan vi kan styrke elevernes evne til at navigere i en verden, hvor den teknologiske udvikling og en udstrakt grad af digitalisering har voksende indflydelse på elevernes hverdag.
 

Om arrangementet

Tid og sted
 

Der afholdes to fysiske, heldagskonferencer:  

  • Den 5. december 2023 på Køge Gymnasium
  • Den 6. december 2023 på Skanderborg Gymnasium
     

Der afholdes desuden et virtuelt halvdags webinar:

  • Den 8. december 2023

Det er centralt at eleverne, som det står i vejledningen til de tværgående kompetencer, kan: ”reflektere over og anvende digitale kompetencer i egne læreprocesser til at understøtte deres faglige og personlige udvikling, herunder til- og fravalg af digitale redskaber i forskellige sammenhænge”. Dette vil blive belyst og diskuteret fra forskellige vinkler på årets SIP-konference.

 

Tilmelding

Invitationer til SIP-konferencen inkl. tilmeldingslink er sendt til uddannelsesstedernes hovedpostkasser medio oktober 2023.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.