Forløb

Tegn og omvending af tegn i byrum

Et miniprojekt om "tegn og omvending af tegn i byrum" giver i et overskueligt format mulighed for at arbejde med en mangfoldighed af visuelle fænomener og begivenheder, som vi hver dag møder i vores umiddelbare omgivelser, hvor tegn og kontekst indvirker på hinanden.

Leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget. 

Formålet med mini-projektet er at skærpe elevernes opmærksomhed på visuelle fænomener i deres umiddelbare nærhed i lokalområdet, at opbygge analytiske kompetencer og teoretisk viden om dagligdags, visuelle fænomener og gennem en æstetisk og innovativ proces give eleverne erfaring med at forstå og agere i en kompleks visuel kultur. Forløbet tilrettelægges med en vekselvirkning mellem teori – analyse – praksis.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.