Forløb

Elever sikrer laboratoriet

Lad eleverne lave en plan for laboratoriesikkerhed og undgå en kedelig gennemgang af regler og forbud. 

Eleverne møder for første gang eksperimentelt arbejde med potentielt farlige kemikalier i gymnasiet. I dette lille forløb laver eleverne sikkerhedsplaner og enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet ”under hensyntagen til sikkerhed”, som er del af de faglige mål i biologi, kemi og bioteknologi.

Her er tale om et lille projektforløb på 4-8 timer, der introducerer laboratoriesikkerhed, ved at eleverne selv skal tegne og beskrive sikkerhedsplaner for laboratoriearbejdet i biologi, kemi og/eller bioteknologi.

Der er tre dele: først udarbejder eleverne en sikkerhedsplan, dernæst udfører de 4 små eksperimenter og til sidst laves en opsamling. Fokus er på sikkerhed, så teori bag eksperimenter gennemgås senere i almindelige fagtimer.

 

Planlægning/overvejelser

Forløbet kan afvikles i opstarten af fagene biologi, kemi, bioteknologi samt som introduktion til naturvidenskabeligt grundforløb på stx eller naturvidenskabelig faggruppe på hf. Det har været afprøvet på en hel årgang på Solrød Gymnasium og har haft en tydelig positiv effekt på elevernes adfærd i laboratoriet.

 

Forløbets opbygning

 

Del 1: sikkerhedsplan

Eleverne arbejder med laboratorieadfærd, sikkerhedsbestemmelser og lokalernes indretning.

Først giver læreren en kort rundvisning i lokalet og introducerer, hvad de forskellige skabe indeholder.

Eleverne inddeles i grupper og tegner et kort over lokalet med gange, borde, nødhjælpsudstyr, skabe og deres indhold. Kopier gruppernes kort, når de er færdige, så hver gruppe har to kort.

Bed grupperne gøre følgende:

  1. Tegn stole, tasker, jakker, bunsenbrændere og øvrigt apparatur på det ene kort, så lokalet bliver usikkert og kaotisk.
  2. Tegn de samme elementer på det andet kort, så der opnås et sikkert lokale.
  3. Beskriv sikkerhedsprocedure ved de ulykkessituationer, eleverne kan komme på: ætsninger, brand m.v. Hvad skal man gøre, hvem skal gøre det, og hvor finder man nødvendigt udstyr til hjælp?

Slut med en opsamling, hvor klassen sammen beskriver de største risici, definerer sikkerhedsprocedurer og laver en fælles sikker opstilling af lokalet.

 

Del 2: forsøg

Eleverne udfører 4 lette og kortvarige forsøg, der hver tager en udvalgt sikkerhedsproblematik op: giftigt kemikalie (bly); fortyndede og koncentrerede syrer (svovlsyre); problem med kogende damp; organisk opløsningsmiddel og grænseværdier (acetone).

 

Til forsøgene laves arbejdsspørgsmål til sikkerhed, bortskaffelse af affald, samt oplysninger, som findes på skolens arbejdspladsbrugsanvisninger (er lovpligtige i laboratorieområdet siden 2000).

Hent en detaljeret forsøgsvejledning (PDF)

 

Del 3: opsamling

Projektdagen sluttes af med en diskussionsrunde blandt eleverne, hvor I ud fra erfaringerne i forsøgene opdaterer og udvider sikkerhedsplanen.

 

Evaluering

Der samles op på eksperimenternes faglige og teoretiske indhold i timerne efter forløbet. Eventuelt kan eleverne bruge deres noter og besvarelser af arbejdsspørgsmålene til at udarbejde en kort journal over hvert forsøg.

 

Kreditering

Forløbet er udviklet på Solrød Gymnasium af Claudia Girnth, Niels Dalberg, Bjørn Fahnøe og Finn Lysell

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.