Aktivitet

Rumrejsen

Hvordan møder vi eleverne i biologi, når de starter efter grundforløbet? Aktiviteten tager udgangspunkt i eleverne, og kommer omkring de fleste af biologifagets kerneområder -  på en sjov og kreativ måde.

 

Anslået tidsforbrug: ca. 60 minutter

Aktiviteten er velegnet til første modul med eleverne i biologi på alle niveauer.

Mange elever har noget biologisk viden med fra folkeskole, grundforløb og deres liv i øvrigt.

I aktiviteten bliver eleverne mødt på deres eget niveau, og aktiviteten giver dem et overblik over biologifagets mange områder.

Samtidig giver aktiviteten underviseren et indblik i elevernes biologiske viden.

 

Planlægning

Ud over A3-papir, skriveredskaber og en opgavetekst, kræves der ikke planlægning af aktiviteten.

 

Aktivitetens opbygning

Elevernes inddeles i grupper af ca. 4. Det kan være faste grupper eller tællegrupper.

Hver gruppe får udleveret nogle ark A3-papir og skriveredskaber. Grupperne får følgende opgave:

 

Selve opgaven

"I er blevet udpeget til at deltage i vor tids største eventyr. I skal udruste et kæmpe rumskib til at klare en rejse af ukendt omfang:

 • Rejsen varer 1000 år
 • I må max have 100 personer med fra Jorden
 • Der er lys-energi til rådighed under hele turen
 • Rumskibets fremdrift er ikke noget problem
 • I må kun anvende kendt teknologi

Diskutér, hvordan rumskibet skal indrettes for at turen bliver en succes.

Lav en skitse, som viser rumskibets indretning.

Diskutér, hvad og hvem I vil tage med og hvorfor. Skriv ned.

I skal evt. præsentere for klassen."

 

Ekstra overvejelser

Det er en fordel, hvis eleverne har adgang til opgaveteksten under arbejdet, da de ofte vil glemme dele af opgaveformuleringen.

Opgaven kan med fordel løses uden brug af mobiltelefon og computer, så de ikke fjerner fokus fra samtalen mellem eleverne.

Det er vigtigt, at underviseren går rundt til grupperne og kommer med indspark, som de skal bruge i deres overvejelser. Områder, som man kan bede eleverne overveje:

 • Adgang til føde, herunder varieret kost.
 • Gødning til afgrøder.
 • Adgang til ilt.
 • Adgang til vand.
 • Affald (afføring, carbondioxid mm.).
 • Gamle og nye sygdomme som angriber deltagerne.
 • Sygdomme som angriber dyr og/eller planter.
 • Hold kroppen i form.
 • Mental sundhed.
 • Indavl.
 • Overbefolkning.
 • Viden og kundskaber skal gives videre til næste generationer.

 

Opsamling på øvelsen

Opsamling kan ske ved at lade en eller flere grupper præsentere deres løsning for klassen.

Sørg for at komme omkring biologifagets områder, fx genetik, genteknologi, fertilitet, fysiologi, organismernes livskrav og samspil, biodiversitet, fotosyntese og respiration.

 

Kreditering

Denne aktivitet er udarbejdet af Rasmus Kragh Wendelbo, Svendborg Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.