Forløb

Bioteknologisk undersøgelse af biodiversitet

Forløbet omhandler biodiversitet i et økosystem og undersøgelse af økosystemer med en bioteknologisk metode. Der arbejdes eksperimentelt med PCR og med undersøgelse af et økosystem.

Materialet er leveret af fagkonsulenterne som supplement til vejledningen. 

Skriftlige produkter: en rapport og en skriftlig opgave. Niveau: Bioteknologi A, fx i 2g eller 3g. Omfang: 9-10 moduler á 90 minutter + en ekskursion.

Forløbet dækker over følgende kernestof:

  • Økologiske grundbegreber: energistrømme og produktion, eksempler på samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, biodiversitet.
  • PCR og elektroforese. 

  

Introduktion og baggrund

Forløbet tager udgangspunkt i begrebet biodiversitet og en bioteknologisk metode til at undersøge biodiversiteten ved hjælp af såkaldt miljø-DNA.

Der skal arbejdes med DNA-teknikker, der er en vigtig del af faget, og med hvordan teknikkerne kan anvendes indenfor forskellige områder.

Der er fokus på det eksperimentelle arbejde og elevernes selvstændige forberedelse og efterbehandling af dette.

Forløbet forudsætter at eleverne kender til DNA’s opbygning og funktion.

 

Gennemførelse

Forløbet starter op med teori om planter, fotosyntese, energi og produktion i økosystemer.
Eleverne skal her få kendskab, og overblik over begreber, fx vha. begrebskort og ved at lave tegninger, der viser energistrøm og samspil mellem organismer i et økosystem.  

 

Eksperimentelt arbejde: 

Fotosyntese og respiration, målt med ilt- og/eller CO2-sensorer (fx vha. LoggerPro).
Eleverne skitserer selv forsøgsopstilling.

Herefter arbejdes med at få kendskab til metoder der anvendes til undersøgelse af DNA: Ekstraktion af DNA, PCR og elektroforese.
Her anvendes animationer som hjælp til at forstå de forskellige teknikker.

 

Produkt: 

Elever laver video, der forklarer om udvalgt teknik.

 

Eksperimentelt arbejde: 

PCR og elektroforese på humant DNA.

Til sidst arbejdes med miljø-DNA, som forberedelse til besøg på KU science, DNA & Liv.

Læs fx: MiljøDNA: På jagt efter spor af liv. Marie Ratche Lillemark, Biofag nr. 4, september 2017

 

Eksperimentelt arbejde:

  • Indhentning af vandprøve fra sø (prøven skal undersøges på KU, DNA & Liv)
  • Besøg på KU Science, DNA & Liv. Undersøgelse af biodiversitet i økosystem vha. realtime-PCR.

Hvis man ikke har mulighed for at tage på besøg på KU Science, kan forløbet gennemføres uden besøget, med vægt på PCR og/eller elektroforese og så teoretisk behandling af miljø-DNA

  

Opfølgning

  • Aflevering af tidligere prøveopgave ’Igler kan afsløre regnskovens pattedyr’ (2013). I arbejdet med opgaven kan indgå feedback fra andre elever (fx i peergrade).
  • Evaluering af rapport over forsøg på KU Science, DNA & Liv

 

Kreditering

Udarbejdet af Kristine Raae og Charlotte Puge

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.