Forløb

Undervisningsmaterialet Stop. Tænk. Tjek Det.

Fake News, nyhedsfeed, ekkokamre, konspirationsteorier, demokrati, Facebook, Instagram og Google. Hvordan hænger de sammen? 

Niveau og fag 

Materialet er udviklet til samfundsfag, historie og dansk på de gymnasiale uddannelser og målet er at klæde eleverne bedre på til at være kritiske forbrugere af sociale medier. Det sker først og fremmest ved at smide begrebet ‘fake news i skraldespanden og at give en introduktion til begreberne mis-, des- og malinformation, deres karakter, mulig effekt og intentioner bag. 

 

Videoer og podcast 

Med en håndfuld korte explainervideoer og podcastserien ’Digital Detektiv’, med 7 afsnit af ca. 20 min. vækkes elevernes interesse og forståelse for de falske informationer, som de kan møde online. 

Videoerne bruges til at rejse refleksioner og skabe debat om sociale medier og falske informationer. I podcastserien følger lytteren en faktatjekker fra TjekDet og faktatjekkerens arbejde med at skille sande og falske nyheder fra hinanden på sociale medier og generelt i mediestrømmen. Podcastserien giver et dybere indblik i de falske informationer. 

 

Gruppearbejde og digital dannelse

Når eleverne er blevet indført i udfordringerne med falske informationer (via videoer og podcasts), så skal de producere mis-, des- og malinformation i grupper og selv være faktatjekkere af klassekammeraternes vildledende historier. 

Målet med forløbet er både fagligt og at øve og øge såkaldt digital dannelse. Førstnævnte ved at give eleverne et rum til at reflektere og diskutere konsekvenserne af sociale mediers betydning for det moderne demokrati i en faglig kontekst. Det dannende ved at eleverne skal lære at reflektere over og begå sig som borgere i et moderne samfund, hvor sociale medier spiller en stadig større rolle for individet, fællesskaber, meningsdannelse, politisk deltagelse etc. En udvikling, der både kan have positive og negative konsekvenser for individet og samfundet.  

Undervisningsmaterialet søger at bidrage til målgruppens digitale dannelse ved at sætte fokus på konkrete problemstillinger, som de unge møder i deres hverdag. 

 

Forløbsbeskrivelse 

Forløbet varer 6 lektioner á 45 min. Ønsker man udvide forløbet til mere end seks lektion, så indeholder materialet gode idéer til videreudvikling med eksempelvis online spil, bøger og hjemmesider.  

Brug materialet tjekdet.dk

 

Kreditering

Materialet er blevet til i et samarbejde mellem Tjek Det, Medierådet for Børn og Unge, ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation og FALS – Foreningen af Lærere i Samfundsfag. Indsatsen er støttet af Kulturministeriets Demokratipulje. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.