Artikel

Virtuel undervisning i dansk

Virtuelle timer skaber nye muligheder for fordybelse i skriftlighed, værker og én til én-samtaler. Samtidig bliver stille elever mere synlige, og taletiden deles mere ligeligt.

Planlægning af virtuelle timer

Korte, præcise instrukser, omhyggelig stilladsering og lærerstyret gruppedannelse er også vigtig, når undervisningen er virtuel.  

Mange dansktimer kan afvikles virtuelt: Efter en kort, fælles introduktion, kan eleverne læse tekster i mindre grupper, som læreren klikker ind på løbende. Opsamling kan ske i plenum, eller ved at eleverne fremlægger for hinanden i par eller i grupper.

På den vis kan mange arbejde samtidigt uden at forstyrre hinanden, og læreren kan følge elevernes arbejde - og der ligger ikke en bunke skriftlige svar og venter på lærerens feedback.

Øvelser, der fungerer særligt godt virtuelt

Her er eksempler på øvelser, der fungerer særligt godt virtuelt:

Skriveøvelser
Eleverne skriver på OneNote eller et lignende program, hvor læreren kan kigge med, mens eleven skriver derhjemme: Eleverne forstyrrer ikke hinanden, og det er ikke de samme elever, der markerer hele tiden.
Dermed når læreren lettere rundt til alle.
Det kan også virke mindre intimiderende at få online feedback i skriveprocessen end i daglig undervisning.

Læreren kan indsamle gode formuleringer, som bagefter deles med klassen. Det kunne være formuleringer, der signalerer tvivl, undren og refleksion, hvis man træner reflekterende artikel, eller formuleringer, der nuancerer synspunkter, hvis man træner debatterende artikel. 

En til en-samtaler
Hvornår kan man egentlig føre 5-10 minutters uforstyrret, faglig samtale med én elev? Det åbner virtuelle værktøjer mulighed for, og det kan virkelig være en øjenåbner for begge parter. Mens samtalerne finder sted, kan resten af klassen være fordybet derhjemme i et værk eller projektarbejde, som læreren stilladserer på forhånd.
Læreren kan med fordel stå til rådighed løbende for spørgsmål, f.eks. via Lectio eller chatten på Teams. 

Værklæsning
Er der tale om en længere periode med virtuel undervisning, kan eleverne fordybe sig i et værk. Det giver et afbræk fra skærmene, og arbejdet kan planlægges, så eleverne løser faglige opgaver, mens de læser.
Læser man værket i etaper, kan man overveje at lade eleverne stille spørgsmål til værket, som kammeraterne skal besvare, når de læser videre. Klassen kan eventuelt lave en buffet af spørgsmål, hvor eleverne selv vælger de mest interessante spørgsmål at arbejde videre med.

Lydbøger og podcast
Har eleverne en længere, virtuel periode, kan de arbejde med lydbog eller podcast. Her kan man enten analysere lydbogen eller podcasten som værk, eller man kan finde en podcast, der giver baggrundsviden om det forløb, man arbejder med. Skønlitteratur på P1 har f.eks. et væld af danskfagligt relevante udsendelser, eller man kan lade eleverne selv finde noget, som de senere bearbejder danskfagligt.

Fotofortællinger
Eleverne kan også gå en tur, mens de researcher til deres egen fotofortælling. Til inspiration kan de først læse en fotofortælling, f.eks. Politikens ”Nu bliver der stille” om Coronakrisens første dage. Dernæst bevæger eleverne sig ud i verden, alene eller i små grupper, og fotograferer, hvad de bemærker omkring sig. Efter gåturen skriver de billedtekster, der passer til billederne og det overordnede tema, de har sat.

Læreren kan eventuelt give faglige benspænd, som at billedteksterne skal bevæge sig op og ned ad abstraktionsstigen, at der skal indgå sceniske beskrivelser eller et antal stilfigurer og troper. Således træner øvelsen også at skrive reflekterende artikel.

KrediteringLeena Haastrup, Nyborg Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.