Aktivitet

Alle har ordet - kort og godt

Mange elever tøver med at deltage aktivt i timerne. Denne øvelse sikrer, at alle bliver hørt, og samtidig synliggør de røde, gule og grønne kort læringen - både for læreren og eleverne. 

 

Øvelsen er til dansk på de gymnasiale uddannelser, og den tager max 5 minutter. Øvelsen kræver kun, at læreren medbringer farvede kort til hver elev. Hvis kortene lamineres, kan de bruges igen og igen.

Eleverne lærer mere, når de deltager aktivt i timerne, men det kan være svært at få eleverne til at markere. Eleverne viser ved hjælp af røde, gule og grønne kort, om og hvor godt, de kan svare.

Samme teknik kan bruges, hvis man er i tvivl om, alle har forstået et stof. Læringen, eller manglen på samme, synlig for læreren, som lettere kan hjælpe, hvor der er behov for det.

Eleverne arbejder med dette danskfaglige mål (stx A):

- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.

 

Planlægning/overvejelser

Ved hjælp af farvekort er det muligt at give hele klassen ordet på samme tid: Et rødt kort betyder, at man kun forstår lidt, mens et grønt kort signalerer, at man har helt styr på stoffet, og det gule ligger midt imellem.

Kortene giver et hurtigt overblik over, hvordan hver enkelt elev vurderer sin egen forståelse af stoffet.

Øvelsen får altså eleverne til at vurdere egen læring, og det kan åbne for refleksioner over studievaner. Hvis eleven f.eks. ofte række det røde kort i vejret, er der nok grund til, at eleven ændrer måden, hvorpå der læses lektier, eller måden eleven arbejder på i timerne.

Samtidig får læreren et hurtigt overblik over hele klassen. Det hjælper til at harpunere de rigtige, og det viser, hvor der er ekstra behov for hjælp.

Det kan også åbne for en snak, hvis eleven ofte rækker det grønne kort i vejret, mens læreren oplever, at forståelsen måske ikke er på helt samme høje niveau, som eleven rapporterer. Eller eleven ofte rækker røde og gule kort i vejret, mens læreren vurderer, at forståelsen er højere, end eleven angiver.

 

Materiale: Læreren laminerer et rødt, gult og grønt kort pr. elev. Kortene uddeles i starten af timen og indsamles i slutningen af timen.

 

Øvelsens opbygning

 • Læreren uddeler et sæt kort pr. elev i starten af timen
 • Når der er opsamling på tekster, øvelser og spørgsmål, skal alle elever række et kort i vejret.
  • Det grønne kort signalerer, at eleven føler at have fuldt styr på stoffet, der samles op på
  • Det gule kort signalerer, at eleven føler sig lidt usikker på svarene
  • Det røde kort signalerer, at eleven overhovedet ikke har styr på stoffet
 • Kortene kan også bruges, når eleverne arbejder i par eller grupper. Så kan de med en farvekode signalere, hvor meget de har brug for lærerens hjælp for at forstå stoffet
 • Alle skal række et kort i vejret, når der er opsamling, og man er ikke fredet, uanset hvilken farve man rækker i vejret

Variationsmuligheder: Kortene kan bruges på mange måder. Det kan f.eks. være:

 • Som indikator for hvor godt eleverne har forstået dagens lektie. Eventuelt kan man danne grupper ud fra elevernes farve-meldinger
 • I kortere sekvenser, når der introduceres nyt, komplekst stof
 • I længere forløb, hvor der arbejdes med klassens mundtlige deltagelse
 • I forløb, hvor man har fokus på elevernes studiekompetencer og refleksioner over egen læring
 • I forløb, hvor man arbejder med elevernes mestringsfølelse. Eventuelt kan eleven i en periode føre regnskab over fordelingen af røde, gule og grønne markeringer i timerne. Fordelingen bør ændre sig i løbet af det enkelte modul, og efterhånden som forløbet skrider fremad.

 

Evaluering

Kortene bør bruges et stykke tid, inden man evaluerer formativt med eleverne. Det er oplagt at bede dem vurdere:

 • Om klassens samlede aktivitetsniveau har ændret sig i perioden, hvor farvekortene er blevet brugt
 • Om deres eget aktivitetsniveau har ændret sig
 • Hvilken sammenhæng der er mellem aktivitetsniveau og læring
 • Om deres egen læring af blevet styrket gennem brugen af farvekort
 • Hvilke ulemper der er forbundet med brugen af farvekort

 

Kreditering 

Øvelsen er videreudviklet med inspiration fra Camilla Kragh Wendelbo, Nyborg Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.