Forløb

Lav en børnebog - og bliv skarp på formidling

Det skærper elevernes fornemmelse for sprog, plot og målgruppe, når de skal formidle til mindre børn.  

 

Målgruppen er dansk i de gymnasiale ungdomsuddannelser, og forløbet kan bruges på alle niveauer

 

Anslået tidsforbrug: Det tager 4 moduler á 90 min at gennemføre forløbet

Lad f.eks. eleverne omdigte et eventyr, så det er til småbørn, eller lad dem lave instruktioner i billedbogsformat i, hvordan det er at blive vaccineret, hvorfor man skal vaske sine hænder efter toiletbesøg eller lignende.

 

Planlægning/overvejelser

Giv eleverne 1 modul á 90 min til at udvikle ideen og 2 moduler til at arbejde med projektet. Resten skal laves som hjemmearbejde. Et sidste modul bruges til præsentation af bogen.

At lave en fin børnebog er tidskrævende, og det er utilfredsstillende, hvis der ikke er tid til at lege med detaljerne. Projektet kan derfor hurtigt gribe om sig. Sæt derfor en tidsramme på 4 timer til hjemmearbejdet. Projektet tæller som en gruppeaflevering, der bliver vurderet af læreren.

Genfortælle et eventyr: Hvis eleverne skal genfortælle et eventyr, kan det være en god idé at vælge et mere ukendt eventyr. Lad gerne eleverne selv gå på opdagelse i H.C. Andersens eventyr og vælge et, som de ikke kender i forvejen. Eventyret skal være velegnet til at genfortælle til børnehavebørn.

Skrive en instruktion: Eleverne kan også skrive en instruktion til mindre børn, hvor de forklarer barnet, hvordan det er at få taget en blodprøve, hvorfor lag på lag-tøj hjælper til at holde varmen, hvorfor det er vigtigt at børste tænder, hvordan man beskytter sig mod solen, eller hvad der sker med maden, når man har spist sin madpakke. For at løse denne opgave, skal eleverne først vælge emne og dernæst researche på baggrundsviden, f.eks. fra biologi.

Materiale: Gratisprogrammet Storyjumper plus basale formidlingsfif.

 

Forløbets opbygning

Læreren informerer eleverne om, at de skal lave en børnebog vha. gratisprogrammet Storyjumper, som virker på alle platforme. Programmet rummer et væld af grafik, så udfordringen består i at udvælge, layoute og skrive tekst og replikker. Eleverne skal orientere sig i programmet hjemme som lektie.

Første modul introducerer læreren eleverne for formidlingssituationen og orienterer om basale formidlingsfif. Læreren taler med eleverne om, hvordan man forenkler sproget, så det passer til den nye målgruppe.

Derefter skal eleverne blive skarpe på, hvad der kendetegner deres målgruppe, og hvad det betyder for bogens indhold. De kan evt. arbejde med Ciceros Pentagram.

Eleverne skal beslutte, hvad der skal med i bogen, og hvad der skal udelades eller omskrives, når bogen henvender sig til 3-6-årige børnehavebørn.

Eleverne kan med fordel udvikle en karakter, der skal være hovedperson i bogen. Det kan være et barn eller et dyr, som barnet kan identificere sig med.

I andet og tredje modul arbejder eleverne med deres bog i timerne. Læreren vejleder, når der er behov for det.

Bogen laves færdig hjemme og præsenteres for resten af klassen.

 

Evaluering

Eleverne fremlægger bøgerne for resten af klassen. Kammeraterne og læreren giver feed forward. Den omarbejdede bog afleveres som en opgave.

En mulighed kan også være at lave et virkelighedstjek på bøgerne:

  • Eksempelvis kan man samarbejde med en lokal børnehave, hvor en uddannet pædagog giver feedback på, om bogen rammer målgruppen. Alternativt kan eleverne læse bogen højt i børnehaven - såfremt emnet egner sig til fælles højtlæsning. Er det gendigtede et eventyr, kan eleverne læse højt samtidig for grupper af børn.

  • Har eleverne lavet sundhedsfaglige vejledninger, kan man f.eks. samarbejde med den lokale skolesygeplejerske eller skoletandtekniker, der kan give feedback på elevernes formidling, og som kan indgå i dialog med eleverne om, hvad man skal være opmærksom på, når man kommunikerer med mindre børn om sundhedsfaglige emner.

 

Kreditering 

Produceret af Leena Haastrup, Nyborg Gymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.