Redskab

Organdonation og fagligt kernestof i dansk

Organdonation er et relevant og aktuelt emne i undervisningen i både 1., 2. og 3. g. Dansk Center for Organdonation har udgivet iBogen Når død giver liv – organdonation i undervisningen, der viser hvordan.

For nogle er det nemt at tage stilling til organdonation. For andre kræver det mere overvejelse, før de kan sige ja eller nej. De 15-19-årige engagerer sig gerne i emnet organdonation, som jævnligt debatteres intenst fx i medierne og blandt politikerne. Men mange i aldersgruppen er i tvivl og oplever at mangle viden om organdonation.

unpublished

Emner i dansk


De problemer, der i første omgang knytter sig til organdonation, er rent biologiske og praktiske. Men snart dukker mange eksistentielle, etiske og følelsesmæssige spørgsmål op, som de biologiske og medicinske fag ikke kan besvare. Eleverne vil opleve, at det kan faget dansk, hvis de læser under overfladen.


En række skønlitterære tekster handler om forskellige sider af organdonation, fx det at vente, at modtage eller tanker om kroppens værdi. Der er tekstuddrag af Lene Malmstrøm, Naja Marie Aidt, Kristian Bang Foss, Peter Seeberg og Anders Bodelsen. Tilsammen giver de en stærk fornemmelse for, hvor meget organer betyder for mennesker.


Kan problemet med organmangel løses? Argumenterende tekster inddrages i en diskussion om, hvorvidt alle skal være organdonorer, med mindre de eksplicit siger nej (ordningen kaldes også aktivt fravalg). Der er debatindlæg både for og imod og praktiske øvelser i at argumentere.


I bogen findes tre opgaveformuleringer, der har organdonation som emne. Der er opgaver i den analyserende, debatterende og reflekterende artikel.


gym_organdonation_10fag

Organdonation i 10 fag

Når død giver liv – organdonation i undervisningen (på naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk) er et frit tilgængeligt undervisningsmateriale til alle de gymnasiale uddannelser.

iBogen præsenterer fagligt kernestof om organdonation i 10 fag:

  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Dansk
  • Filosofi
  • Idéhistorie/historie
  • Matematik
  • Mediefag
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag

Emnet er også oplagt i flerfaglige forløb og opgaver.

Se forslag i iBogen: naardodgiverliv.ibog.organdonor.dk

Kreditering

Materialet til dansk er skrevet af lektor Mads Rangvid, Gladsaxe Gymnasium.

Udgivelsen er finansieret af Dansk Center for Organdonation, det nationale videncenter for organdonation.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.