Aktivitet

Digt en personkarakteristik

Lad eleverne opleve, hvordan todimensionelle figurer pludselig bliver tredimensionelle og får eget liv i mødet med andre karakterer i klasserummet.

 

Øvelsen kan gennemføres på 20-30 minutter. Den er rettet mod dansk A på stx og hf og kan bruges for at skabe lidt liv i den traditionelle måde at tænke personkarakteristik.  

Det er ikke altid, at eleverne ser den klare sammenhæng mellem kunst og liv, men denne lille øvelse kan få deres øjne op for, at man får trænet sine sociale kompetencer, når man arbejder med kunst og litteratur.

Formålet er at arbejde med følgende delmål til læreplanens overordnede faglige mål:  Eleven skal kunne “analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier”:

 • At styrke elevernes blik for det karakteristiske ved en person

 • At udforske skellet mellem flade og mere runde karakterer

 

1. Planlægning/overvejelser

Læreren finder 3-4 portrætter, som eleverne opfordres til at identificere sig med. Det kan f.eks. være malerier af Kvium, Munch, Friedrich eller Ancher.

Eleverne behøver ikke at have særlige forudsætninger for at klare øvelsen rigtig godt. Men for at eleverne skal kunne besvare spørgsmål ud fra den portrætterede person, kræves der en grundig tekstlæsning. I visse klasser kan man derfor indlede med en ”modelbesvarelse”, så eleverne lægger mærke til belysning, håndstillinger og andre små tegn.

 

2. Forløbets opbygning

 • Læreren viser eleverne 3-4 billeder af personer på smartboardet/projektoren.

 • Eleverne får et par minutter til i stilhed at beslutte sig for, hvilken af personerne de vil være.

 • Læreren stiller spørgsmål, som eleverne besvarer individuelt på deres computer (varighed ca. 10 minutter). Spørgsmålene formuleres mundtligt, et ad gangen, hvorefter eleverne skriver svar, indtil læreren stiller næste spørgsmål. Det kan være spørgsmål som:

  • Hvad vil personen gerne nå, inden dagen er omme?

  • Hvad gør et særligt stort indtryk på personen i dag?

  • Hvad drømmer personen om?

  • Hvad er personen bange for?

  • Hvad vil personen gerne nå, inden han eller hun dør?

 • Eleverne bliver bedt om at rejse sig og gå ud for at møde en anden karakter. Når de har fundet en makker, aftaler parret indbyrdes, hvor deres personer har mødt hinanden (f.eks. til en familiefest, ved busskuret eller i kantinen). De skal ikke røbe, hvem de er, men de skal nu udspille en realistisk dialog, hvor de gradvis får afsløret noget om sig selv. Varighed 5-10 minutter, afhængigt af hvor livligt snakken går.

 • Til slut kan eleverne gætte, hvem den anden var, og øvelsen følges op med en fælles drøftelse af, hvordan personerne udviklede sig gennem det individuelle og fælles arbejde.

 

3. Evaluering:

Øvelsen kan f.eks. evalueres ved at lade eleverne reflektere over:

 • Hvad var det, der skete, da de skrev for sig selv?

 • Hvad skete der, da de opdigtede karakterer mødte hinanden?

 • På hvilken måde benytter vi os af samme teknikker, når vi læser litterære tekster, hvor forfatteren har skabt karaktererne?

 

Kreditering 

Produceret af Leena Haastrup, Nyborg Gymnasium

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.